Инвестиционно проектиране Дъбова махала

27.09.2013г.
„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за обект „Водоснабдяване на с. Дъбова махала, община Брусарци”

Публична покана

Документация

Образци

 1. Основна рубрика: Профил на купувача
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. 2014 - Приключили
 11. Процедура: ВиК Управление 2014
 12. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 13. Гориво за отопление 2014-2015
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Гориво за отопление 2013-2014
 24. Доставка и монтаж на климатици
 25. Инвестиционно проектиране Дъбова махала - Текуща страница
 26. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 27. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 34. Процедура: ВиК СМР
 35. Процедура за Гориво
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 39. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 40. 2012 - Приключени
 41. Гориво автомобили
 42. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 43. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

Какво смятате за кризата в страната ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Зле е :
0 % Complete (success)
Положението ще се оправи :
100 % Complete (success)
Ще видим :
0 % Complete (success)

Какво смятате за новата визия на сайта

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
69 % Complete (success)
Не ми допада :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
10 % Complete (success)