Последни новини


27.09.2022

Със заповед № РД - 1064/12.09.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28/двадесет и осем/ вакантни войнишки длъжности във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

07.10.2022г.


16.09.2022
Машината за пробно гласуване ще бъде инсталрана както следва:
на 14 и 15.09.2022г. от 10:00 до 15:00 ч. във фоайето на сградата на Общинска администрация Брусарци
на 19.09.2022г. от 10:00 до 15:00 ч. в клуб на пенсионера с. Крива бара
на 20.09.2022г. от 10:00 до 15:00 ч. в клуб на пенсионера с Василовци

16.09.2022
Във връзка с провеждане на разтителнозащинтни, дезинфекциозни, дезинсекционни дейности с наземна техника - виж тук, виж тук, виж тук

08.09.2022
Във връзка с провеждане на разтителнозащинтни, дезинфекциозни, дезинсекционни дейности с наземна техника - виж тук и виж тук

07.09.2022

Със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“гр. Варна, № ЛС–131/30.08.2022г., са обявени 3(три) вакантни длъжности за матроси(войници). Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

14.10.2022г.


01.09.2022

Със заповед № 3РД – 576/24.08.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 18 (осемнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  • за в.ф.22980–София–2(две) вакантни длъжности;
  • за в.ф.52210–Банкя–4(четири) вакантни длъжности;
  • за в.ф.28860–Горна Малина–12(дванадесет) вакантни длъжности.

 Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

20.09.2022г.

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци