Гориво автомобили

Дата на публикуване: 15.12.2012 12:26

15.12.2012г.

 „Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Евро Дизел”

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на Бензин А 95”.Решение № 3 (12-00-14) от 24.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка


Решение № 12/15.12.2012г.

Обявление от 15.12.2012г.

Документация

Списък автомобили

Критерии за оценка

Образци


СЪОБЩЕНИЕ

Наоснование чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка спровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставкана евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на Евро Дизел” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –„Доставка на Бензин А 95”

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяванетона ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 04.01.2013г. от 10:00 часав Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Действията накомисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изричноупълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 1. Гориво автомобили - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 34. Процедура: ВиК СМР
 35. Процедура за Гориво
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 39. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 40. 2012 - Приключени
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)