2018

Дата на публикуване: 26.02.2018 15:30

                                                          БЮДЖЕТ 2018г.                                                 

Дата на публикуване 05.02.2018
Изпълнение бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Бюджет на Община Брусарци за 2018г. - xls


Справка за приходите, бюджетните взаимоoтношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2018г.


Препис решение за буджет 2018г.

Препис решение по изпълнение на бюджета на Община Брусарци за 2018г.
 

Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2018г.


Дата на публикуване 26.02.2018
Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2018г. в Община БрусарциОдитен доклад

Сборен баланс 2018

Сборен отчет за касово изпълнение 2018

Сборен отчет за приходите и разходите 2018


                                                          Отчети 2018г.                                                   


Месечни

Първо тримесечие
Дата на публикуване 30.04.2018
Отчет


Второ тримесечие
Дата на публикуване 26.07.2018
Отчет


Трето тримесечие
Дата на публикуване 26.10.2018
Отчет
Декември 2018г.
Дата на публикуване 17.01.2019
Отчет за 12.2018г.


Ноември 2018г.
Дата на публикуване 19.12.2018
Отчет за 11.2018г.


Октомври 2018г.
Дата на публикуване 19.11.2018
Отчет за 10.2018г.


Август 2018г.
Дата на публикуване 18.09.2018
Отчет за 08.2018г.


Юли 2018г.
Дата на публикуване 22.08.2018
Отчет за 07.2018г.


Юни 2018г.
Дата на публикуване 20.07.2018
Отчет за 06.2018г.


Май 2018г.
Дата на публикуване 15.06.2018
Отчет за 05.2018г.


Април 2018г.
Дата на публикуване 17.05.2018
Отчет за 04.2018г.


Март 2018г.
Дата на публикуване 18.04.2018
Отчет за 03.2018г.


Февруари 2018г.
Дата на публикуване 19.03.2018
Отчет за 02.2018г.


Януари 2018г.
Дата на публикуване 21.02.2018
Отчет за 01.2018г.


  1. 2018 - Текуща страница
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
  5. 2019
  6. 2017
  7. 2016
  8. 2015
  9. 2014
  10. 2013

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)