ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО

Дата на публикуване: 15.10.2014 00:00
Публична покана по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване на проект за Общ Устройствен План на община Брусарци"

Публикувано на: 15.10.2014
Валидно до: 26.10.2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 9034710ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Публична покана

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване на проект за Общ Устройствен План на община Брусарци"

Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Публична покана
Номер: 9034710 ПП-11-17/15.10.2014
Дата: 15.10.2014

Заповед
Номер: 9034710 ПП-11-18/15.10.2014
Дата: 15.10.2014

Указания към участниците
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Образци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Проект на Договор
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Уведомление по чл. 30 от АПК от Министерство на културата, Национален Институт за Недвижимо Културно Наследство
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Становище РИОСВ - Монтана
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014


Техническо задание
Задание за изработване на ОУПО на община Брусарци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Културно-историческо наследство на община Брусарци
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Схема по вид територия
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Схема по вид собственост
Номер: 9034710
Дата: 15.10.2014

Протокол
Номер: 9034710
Дата: 29.10.2014

Договор
Дата: 10.11.2014г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9034710


 1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 6. Процедура: Път СМР
 7. Процедура: ВиК и Път Управление
 8. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)