Процедура: ВиК Строителен Надзор

Дата на публикуване: 05.12.2012 09:07

13.08.2012

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод –гр. Брусарци” и

ЛОТ 2:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с.Крива Бара”

 

Решение № 1 (12-00-1) от 02.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка


Решение

Обявление


Документация


Приложения


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване от 23.08.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ(ЛОТА): ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 21.12.2012г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.

 1. Процедура: ВиК Строителен Надзор - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)