Процедура: Хранителни 2014

Дата на публикуване: 21.01.2014 18:55
21.01.2014г.
"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци"


по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти, риба и яйца”

Обособена позиция 3 – „Млечни продукти

Обособена позиция № 4 – „Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки”

Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – „Препарати”


Решение № 4/ПП-10-20 от 27.03.2014г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнителДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” по шест обособени позиции, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши
на 21.03.2014г. от 09:00 часа
в Заседателната зала на Община Брусарци,
ул. „Г. Димитров”№ 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.


Решение № 1 (ПП-10-1) от 21.01.2014г.


Обявление № ПП-10-2 от 21.01.2014г.


Документация


Приложения


 1. Процедура: Хранителни 2014 - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)