2013 - Приключили

Дата на публикуване: 20.01.2014 00:00
17.10.2013г.
------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2013г.

Процедура по чл. 90, ал. 1,т. 11 от ЗОП с предмет:
"Доставка на дизелово гориво за отопление - 57 000 (петдесет и седем хиляди) литра ± 20 % за учрежденията на бюджетна издръжка (общинска администрация, общински училища и детски градини) на територията на Община Брусарци за отоплителен сезон 2013 - 2014г."

------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци и ОУ"П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две обособени позиции:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци”

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2013г.

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за популяризиране на местния бит и култура”

------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2013
„Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения на територията на община Брусарци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ОУ „П. К.Яворов” с. Крива бара”;
Обособена позиция 2: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара”.

------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2013г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2013г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа в община Брусарци и на улична мрежа в гр. Брусарци“

по обособени позиции:

Обособена позиция1: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Брусарци за 2013г.“

Обособена позиция 2: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Брусарци

------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2013г.


 1. 2013 - Приключили - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)