2012 - Приключени

Дата на публикуване: 16.07.2012 00:00

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2012г.


„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Евро Дизел”

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на Бензин А 95”.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”,по две обособени позиции, както следва: 

1. ПОЗИЦИЯ№ 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;

------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2012г.

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2012г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2012

С ПРЕДМЕТ:

"Ремонтна насип и пътно съоръжение на км 6 + 700 от общински път с. Смирненски - с.Буковец - с. Одоровци"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2012

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод –гр. Брусарци” и

ЛОТ 2:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с.Крива Бара”


Решение № 1 (12-00-1) от 02.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„Обследване и изготвяне на работен проект за реконструкция и уширение на съществуващ мост на км 1 + 300 от път ІV – 11209 “Брусарци –Медковец – Долно церовене”, общ. Брусарци, включително увеличаване на товароспособността до нормени и извъннормени местни товари, до 60 тона.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С ПРЕДМЕТ:

"Изготвяне и попълване на апликационна форма и окомплектоване на необходимите приложения на документацията във вид готов за представяне в Държавен фонд"Земеделие" за кандидатстване с проект: "Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322"Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С ПРЕДМЕТ:

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци.“


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. 2012 - Приключени - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 34. Процедура: ВиК СМР
 35. Процедура за Гориво
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 39. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)