Заседание юни 2022

Дата на публикуване: 20.07.2022 10:46

Заседание юни - 30.06.2022г.
1.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022г. ДО 30.06.2022г.

    -  ДЗ           

2. Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана

   -  ДЗ


3. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г

   -  ДЗ


4. Учредяване право на прокарване за трасе за обект: „Кабелно ел.захранване НН от ТП № 3 „Смирненски“ до главно разпределително табло/ГРТ/ на нова Фотоволтаична централа в УПИ XII-252, кв.4 по плана на с.Смирненски, общ.Брусарци за присъединяване към електроразпределителната мрежа“ с дължина 248,5м през имоти публична общинска собственост - улица „Янтра“ и улица „“Христо Кюстендилеца“  и УПИ I, кв.2 с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана и приемане на пазарни оценки във връзка с учреденото право

  -  ДЗ


5. Приемане на пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката  и учредяване право на прокарване на трасета за следните обекти: 1.„Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 5 mWp, находяща се в поземлен  имот 06570.24.18 /УПИ I, кв. 80/“, гр.Брусарци, обл.Монтана;

2.„Изграждане на подземна кабелна линия за захранване на Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с инсталирана мощност 912 кWp, разположена в УПИ I, кв.80“, гр.Брусарци, обл.Монтана; 

през имоти общинска собственост.

   -  ДЗ


6. ПИТАНИЯ

 


 1. Заседание юни 2022 - Текуща страница
 2. Заседание декември 20.12.2022
 3. Заседание ноември 30.11.2022
 4. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 5. Заседание октомври 31.10.2022
 6. Заседание септември 30.09.2022
 7. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 8. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 9. Заседание юли 2022
 10. Заседание май 2022
 11. Извънредно заседание май 03.05.2022
 12. Заседание април 2022
 13. Заседание март 2022
 14. Заседание февруари 2022
 15. Заседание януари 2022
 16. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 17. Заседание декември 2021
 18. Заседание ноември 2021
 19. Заседание октомври 2021
 20. Заседание септември 2021
 21. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 22. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 23. Заседание юли 2021
 24. Заседание юни 2021
 25. Протоколи
 26. Заседание април 2021
 27. Заседание декември 2020
 28. Актуални наредби
 29. Заседания
 30. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 31. Предстоящо заседание
 32. Заседание септември 2020
 33. Заседание септември извънредно 2020
 34. Заседание октомври 2020
 35. Заседание юли 2020
 36. Заседание август 2020
 37. Заседание юни 2020
 38. Заседание юни извънредно 2020
 39. Заседание ноември 2020
 40. Заседание април 2020
 41. Заседание март 2020
 42. Заседание февруари 2020
 43. Заседание декември 2019
 44. Правилник
 45. Комисии
 46. Ръководство
 47. Общински съветници
 48. Общински Съветници 2015 - 2019
 49. Заседание януари 2020
 50. Заседание ноември 2019
 51. Мандат 2015 - 2019
 52. Заседание септември 2019
 53. Заседание май 2020
 54. Важни документи 2011-2015
 55. Заседание юли 2019
 56. Заседание октомври 2019
 57. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 58. Ръководство 2015 - 2019
 59. Заседание юни 2019
 60. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 61. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 62. Заседание май 2019
 63. Заседание април 2019
 64. Заседание март 2019
 65. Заседание ноември 2018
 66. Заседание октомври 2018
 67. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 68. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 69. Заседание август извънредно 13.08.2018
 70. Заседание юли 2018
 71. Заседание февруари 2019
 72. Заседание юни 2018
 73. Заседание май 2018
 74. Заседание април 2018
 75. Заседание февруари 2018
 76. Заседание януари 2018
 77. Заседание септември 2018
 78. Заседание декември 2017
 79. Заседание януари 2019
 80. Заседание декември 2018
 81. Заседание октомври 2017
 82. Заседание септември 2017
 83. Заседание ноември 2017
 84. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 85. Заседание юли 2017
 86. Заседание март 2018
 87. Заседание юни 2017
 88. Заседание май 2017
 89. Заседание април 2017
 90. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 91. Заседание март 2017
 92. Заседание февруари 2017
 93. Заседание януари 2017
 94. Заседание декември 2016
 95. Заседание ноември 2016
 96. Заседание октомври 2016
 97. Заседание септември 2016
 98. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 99. Заседание юли 2016
 100. Заседание юни 2016
 101. Заседание май 2016
 102. Заседание май извънредно 10.05.2016
 103. Заседание април 2016
 104. Правилник 2015 - 2019
 105. Заседания 2015 - 2019
 106. Проекти на документи 2015 - 2019
 107. Протоколи 2015 - 2019
 108. Решения 2015 - 2019
 109. Комисии 2015 - 2019
 110. Заседание ноември 2015
 111. МАНДАТ 2011 - 2015
 112. Заседание октомври извънредно
 113. Заседание февруари 2016
 114. Тържествена сесия 14.08.2015
 115. Заседание юли 2015
 116. Заседание юли 2015 Извънредно
 117. Заседание юни 2015
 118. Заседание май 2015
 119. Заседание май 2015 извънредно
 120. Заседание април 2015
 121. Заседание януари 2016
 122. Наредби 2011-2015
 123. Заседание септември
 124. Заседание март 2016
 125. Заседание февруари 2021
 126. Заседание март 2015
 127. Заседание декември 2015
 128. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 129. Заседание 27 февруари 2015
 130. Заседание февруари 2015
 131. Заседание януари 2015
 132. Заседание декември 2014
 133. Заседание ноември 2014
 134. Заседание ноември 2014 извънредно
 135. Заседание октомври 2014
 136. Заседание юли 2014
 137. Заседание юни 2014
 138. Заседание септември 2014
 139. Проект на Наредба земя
 140. Докладна записка - Наредба земя
 141. Заседание април 2014
 142. Заседание декември 2013
 143. Заседание януари 2014
 144. Заседание септември 2014 извънредно
 145. Заседание февруари 2014
 146. Заседание март 2014
 147. Заседание май 2014
 148. заседание август 2014 извънредно
 149. Заседания 2011-2015
 150. Комисии 2011-2015
 151. Проекти на документи 2011-2015
 152. Предстоящо заседание 2011-2015
 153. Общински Съветници 2011-2015
 154. Ръководство 2011-2015
 155. Правилник 2011-2015
 156. МАНДАТ 2007 - 2011
 157. Решения 2011-2015
 158. Протоколи 2011-2015
 159. Решения - Мандат 2007 - 2011
 160. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 161. Заседание март 2021
 162. Важни документи
 163. Решения
 164. Заседание януари 2021
 165. Заседание май 2021
 166. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)