Заседание март 2022

Дата на публикуване: 13.04.2022 15:29

Заседание март - 30.03.2022г.1. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинска администрация и местните дейности, считано от 01.04.2022г.

  -  ДЗ2. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Брусарци.
 
  -  ДЗ3. Разрешаване Изменение на ОУП на Община Брусарци за ПИ 39743.546.20, местност Сини вир, с. Крива Бара и  изработване на  на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението  на  ПИ 39743.546.20, м. Сини вир, земл. Крива Бара

     
   -  ДЗ


4. Разрешаване Изменение на ОУП на Община Брусарци за ПИ 39743.546.19, местност Сини вир, с. Крива Бара и  изработване на  на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението  на  ПИ 39743.546.19, м. Сини вир, земл. Крива Бара

  -  ДЗ

           

5. Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

  -  ДЗ


6. Изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация(Приет с решение № 12, Протокол № 3 от 17.12.2015г., изм. с Решение № 120/27.02.2018г. на Административен съд Монтана, изм. с Решение № 401/17.07.2018г. на Административен съд Монтана, изменен и допълнен с Решение № 27 от Протокол № 5/30.01.2020г. на ОБС Брусарци)

   -  ДЗ
7. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2021 г.

   -  ДЗ8. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

   
  -  ДЗ


9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

  -  ДЗ10. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Найденова Димитрова с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара ул. "Н.Й.Вапцаров" №12

   
-  ДЗ11.ПИТАНИЯ


Наименование Брой тегления
DZ - 10 - Reshenie ednokratna polosht.pdf 28 Изтегли документ с име "DZ - 10 - Reshenie ednokratna polosht.pdf"
Pokana 30.03.2022.pdf 26 Изтегли документ с име "Pokana 30.03.2022.pdf"
DZ - 9 - Otchet resheniq ObS 01.07.2021 - 31.12.2021.pdf 20 Изтегли документ с име "DZ - 9 - Otchet resheniq ObS 01.07.2021 - 31.12.2021.pdf"
DZ - 6 - Izmenenie i dopulnenie pravilnik ObS B-tsi.pdf 22 Изтегли документ с име "DZ - 6 - Izmenenie i dopulnenie pravilnik ObS B-tsi.pdf"
DZ - 8 - Otchet deinost ObS 01.07.2021 - 31.12.2021.pdf 19 Изтегли документ с име "DZ - 8 - Otchet deinost ObS 01.07.2021 - 31.12.2021.pdf"
DZ - 5 - Izvunredno zasedanie ViK.pdf 21 Изтегли документ с име "DZ - 5 - Izvunredno zasedanie ViK.pdf"
DZ - 7 - Otchet programa otpaduci za 2021.pdf 19 Изтегли документ с име "DZ - 7 - Otchet programa otpaduci za 2021.pdf"
DZ - 4 - Razreshenie izmenenie PUP 39743.546.19.pdf 20 Изтегли документ с име "DZ - 4 - Razreshenie izmenenie PUP 39743.546.19.pdf"
DZ - 1 - Promqna chislenost struktura.pdf 25 Изтегли документ с име "DZ - 1 - Promqna chislenost struktura.pdf"
DZ - 2 - Individualni zaplati kmetove.pdf 22 Изтегли документ с име "DZ - 2 - Individualni zaplati kmetove.pdf"
DZ - 3 Razreshenie izmenenie PUP 39743.546.20.pdf 20 Изтегли документ с име "DZ - 3 Razreshenie izmenenie PUP 39743.546.20.pdf"
 1. Заседание март 2022 - Текуща страница
 2. Заседание май 30.05.2022
 3. Извънредно заседание май 03.05.2022
 4. Заседание април 2022
 5. Заседание февруари 2022
 6. Заседание януари 2022
 7. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 8. Заседание декември 2021
 9. Заседание ноември 2021
 10. Заседание октомври 2021
 11. Заседание септември 2021
 12. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 13. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 14. Заседание юли 2021
 15. Заседание юни 2021
 16. Протоколи
 17. Заседание април 2021
 18. Заседание декември 2020
 19. Актуални наредби
 20. Заседания
 21. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 22. Предстоящо заседание
 23. Заседание септември 2020
 24. Заседание септември извънредно 2020
 25. Заседание октомври 2020
 26. Заседание юли 2020
 27. Заседание август 2020
 28. Заседание юни 2020
 29. Заседание юни извънредно 2020
 30. Заседание ноември 2020
 31. Заседание април 2020
 32. Заседание март 2020
 33. Заседание февруари 2020
 34. Заседание декември 2019
 35. Правилник
 36. Комисии
 37. Ръководство
 38. Общински съветници
 39. Общински Съветници 2015 - 2019
 40. Заседание януари 2020
 41. Заседание ноември 2019
 42. Мандат 2015 - 2019
 43. Заседание септември 2019
 44. Заседание май 2020
 45. Важни документи 2011-2015
 46. Заседание юли 2019
 47. Заседание октомври 2019
 48. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 49. Ръководство 2015 - 2019
 50. Заседание юни 2019
 51. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 52. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 53. Заседание май 2019
 54. Заседание април 2019
 55. Заседание март 2019
 56. Заседание ноември 2018
 57. Заседание октомври 2018
 58. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 59. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 60. Заседание август извънредно 13.08.2018
 61. Заседание юли 2018
 62. Заседание февруари 2019
 63. Заседание юни 2018
 64. Заседание май 2018
 65. Заседание април 2018
 66. Заседание февруари 2018
 67. Заседание януари 2018
 68. Заседание септември 2018
 69. Заседание декември 2017
 70. Заседание януари 2019
 71. Заседание декември 2018
 72. Заседание октомври 2017
 73. Заседание септември 2017
 74. Заседание ноември 2017
 75. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 76. Заседание юли 2017
 77. Заседание март 2018
 78. Заседание юни 2017
 79. Заседание май 2017
 80. Заседание април 2017
 81. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 82. Заседание март 2017
 83. Заседание февруари 2017
 84. Заседание януари 2017
 85. Заседание декември 2016
 86. Заседание ноември 2016
 87. Заседание октомври 2016
 88. Заседание септември 2016
 89. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 90. Заседание юли 2016
 91. Заседание юни 2016
 92. Заседание май 2016
 93. Заседание май извънредно 10.05.2016
 94. Заседание април 2016
 95. Правилник 2015 - 2019
 96. Заседания 2015 - 2019
 97. Проекти на документи 2015 - 2019
 98. Протоколи 2015 - 2019
 99. Решения 2015 - 2019
 100. Комисии 2015 - 2019
 101. Заседание ноември 2015
 102. МАНДАТ 2011 - 2015
 103. Заседание октомври извънредно
 104. Заседание февруари 2016
 105. Тържествена сесия 14.08.2015
 106. Заседание юли 2015
 107. Заседание юли 2015 Извънредно
 108. Заседание юни 2015
 109. Заседание май 2015
 110. Заседание май 2015 извънредно
 111. Заседание април 2015
 112. Заседание януари 2016
 113. Наредби 2011-2015
 114. Заседание септември
 115. Заседание март 2016
 116. Заседание февруари 2021
 117. Заседание март 2015
 118. Заседание декември 2015
 119. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 120. Заседание 27 февруари 2015
 121. Заседание февруари 2015
 122. Заседание януари 2015
 123. Заседание декември 2014
 124. Заседание ноември 2014
 125. Заседание ноември 2014 извънредно
 126. Заседание октомври 2014
 127. Заседание юли 2014
 128. Заседание юни 2014
 129. Заседание септември 2014
 130. Проект на Наредба земя
 131. Докладна записка - Наредба земя
 132. Заседание април 2014
 133. Заседание декември 2013
 134. Заседание януари 2014
 135. Заседание септември 2014 извънредно
 136. Заседание февруари 2014
 137. Заседание март 2014
 138. Заседание май 2014
 139. заседание август 2014 извънредно
 140. Заседания 2011-2015
 141. Комисии 2011-2015
 142. Проекти на документи 2011-2015
 143. Предстоящо заседание 2011-2015
 144. Общински Съветници 2011-2015
 145. Ръководство 2011-2015
 146. Правилник 2011-2015
 147. МАНДАТ 2007 - 2011
 148. Решения 2011-2015
 149. Протоколи 2011-2015
 150. Решения - Мандат 2007 - 2011
 151. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 152. Заседание март 2021
 153. Важни документи
 154. Решения
 155. Заседание януари 2021
 156. Заседание май 2021
 157. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)