Заседание декември 2020

Дата на публикуване: 02.02.2021 08:51

Заседание декември - 29.12.2020г.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020г. ДО 31.12.2020г.

   -  ДЗ

2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021година

  -  ДЗ

3. Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и  § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/  на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с. Василовци, общ. Брусарци 

   -  ДЗ

4. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинска  администрация и местните дейности, считано от 01.01.2021г.

   -  ДЗ

5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2021 година

   -  ДЗ

6. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.

   -  ДЗ

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2020 г.

   -  ДЗ8. Питания


 1. Заседание декември 2020 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание септември 07-08.09.2023
 3. Заседание юли 31.07.2023
 4. Заседание юни 30.06.2023
 5. Заседание май 31.05.2023
 6. Извънредно заседание май - 15.05.2023
 7. Заседание април 27.04.2023
 8. Заседание март 30.03.2023
 9. Заседание февруари 27.02.2023
 10. Извънредно заседание февруари 17.02.2023
 11. Заседание януари 30.01.2023
 12. Заседание декември 20.12.2022
 13. Заседание ноември 30.11.2022
 14. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 15. Заседание октомври 31.10.2022
 16. Заседание септември 30.09.2022
 17. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 18. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 19. Заседание юли 2022
 20. Заседание юни 2022
 21. Заседание май 2022
 22. Извънредно заседание май 03.05.2022
 23. Заседание април 2022
 24. Заседание март 2022
 25. Заседание февруари 2022
 26. Заседание януари 2022
 27. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 28. Заседание декември 2021
 29. Заседание ноември 2021
 30. Заседание октомври 2021
 31. Заседание септември 2021
 32. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 33. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 34. Заседание юли 2021
 35. Заседание юни 2021
 36. Протоколи
 37. Заседание април 2021
 38. Актуални наредби
 39. Заседания
 40. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 41. Предстоящо заседание
 42. Заседание септември 2020
 43. Заседание септември извънредно 2020
 44. Заседание октомври 2020
 45. Заседание юли 2020
 46. Заседание август 2020
 47. Заседание юни 2020
 48. Заседание юни извънредно 2020
 49. Заседание ноември 2020
 50. Заседание април 2020
 51. Заседание март 2020
 52. Заседание февруари 2020
 53. Заседание декември 2019
 54. Правилник
 55. Комисии
 56. Ръководство
 57. Общински съветници
 58. Общински Съветници 2015 - 2019
 59. Заседание януари 2020
 60. Заседание ноември 2019
 61. Мандат 2015 - 2019
 62. Заседание септември 2019
 63. Заседание май 2020
 64. Заседание юли 2019
 65. Заседание октомври 2019
 66. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 67. Ръководство 2015 - 2019
 68. Заседание юни 2019
 69. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 70. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 71. Заседание май 2019
 72. Заседание април 2019
 73. Заседание март 2019
 74. Заседание ноември 2018
 75. Заседание октомври 2018
 76. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 77. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 78. Заседание август извънредно 13.08.2018
 79. Заседание юли 2018
 80. Заседание февруари 2019
 81. Заседание юни 2018
 82. Заседание май 2018
 83. Заседание април 2018
 84. Заседание февруари 2018
 85. Заседание януари 2018
 86. Заседание септември 2018
 87. Заседание декември 2017
 88. Заседание януари 2019
 89. Заседание декември 2018
 90. Заседание октомври 2017
 91. Заседание септември 2017
 92. Заседание ноември 2017
 93. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 94. Заседание юли 2017
 95. Заседание март 2018
 96. Заседание юни 2017
 97. Заседание май 2017
 98. Заседание април 2017
 99. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 100. Заседание март 2017
 101. Заседание февруари 2017
 102. Заседание януари 2017
 103. Заседание декември 2016
 104. Заседание ноември 2016
 105. Заседание октомври 2016
 106. Заседание септември 2016
 107. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 108. Заседание юли 2016
 109. Заседание юни 2016
 110. Заседание май 2016
 111. Заседание май извънредно 10.05.2016
 112. Заседание април 2016
 113. Правилник 2015 - 2019
 114. Заседания 2015 - 2019
 115. Проекти на документи 2015 - 2019
 116. Протоколи 2015 - 2019
 117. Решения 2015 - 2019
 118. Комисии 2015 - 2019
 119. Заседание ноември 2015
 120. МАНДАТ 2011 - 2015
 121. Заседание октомври извънредно
 122. Заседание февруари 2016
 123. Тържествена сесия 14.08.2015
 124. Заседание юли 2015
 125. Заседание юли 2015 Извънредно
 126. Заседание юни 2015
 127. Заседание май 2015
 128. Заседание май 2015 извънредно
 129. Заседание април 2015
 130. Заседание януари 2016
 131. Наредби 2011-2015
 132. Заседание септември
 133. Заседание март 2016
 134. Заседание февруари 2021
 135. Заседание март 2015
 136. Заседание декември 2015
 137. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 138. Заседание 27 февруари 2015
 139. Заседание февруари 2015
 140. Заседание януари 2015
 141. Заседание декември 2014
 142. Заседание ноември 2014
 143. Заседание ноември 2014 извънредно
 144. Заседание октомври 2014
 145. Заседание юли 2014
 146. Заседание юни 2014
 147. Заседание септември 2014
 148. Проект на Наредба земя
 149. Докладна записка - Наредба земя
 150. Заседание април 2014
 151. Заседание декември 2013
 152. Заседание януари 2014
 153. Заседание септември 2014 извънредно
 154. Заседание февруари 2014
 155. Заседание март 2014
 156. Заседание май 2014
 157. заседание август 2014 извънредно
 158. Заседания 2011-2015
 159. Комисии 2011-2015
 160. Проекти на документи 2011-2015
 161. Предстоящо заседание 2011-2015
 162. Общински Съветници 2011-2015
 163. Ръководство 2011-2015
 164. Правилник 2011-2015
 165. МАНДАТ 2007 - 2011
 166. Решения 2011-2015
 167. Протоколи 2011-2015
 168. Решения - Мандат 2007 - 2011
 169. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 170. Заседание март 2021
 171. Важни документи
 172. Решения
 173. Заседание януари 2021
 174. Заседание май 2021
 175. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)