Заседание април 2014

Дата на публикуване: 23.04.2014 22:28
Заседание април – 29.04.2014г.


1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01-31.03.2014г.

- ДЗ


2. Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014г., приета с Решение  № 230, Протокол № 33 от 19.12.2013г. на ОбС гр. Брусарци с Помещение от 70 кв.м., находящо се в ПИ № 345, кв. 3 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Брусарци - за отдаване под наем и откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

- ДЗ


3. Приемане на Общински план за развитие на Община Брусарци 2014 - 2020г.

- ДЗ

- Предварителна оценка

- Общински план за развитие 2014-2020г.


4. Даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между Община Брусарци и Дирекция "Социално подпомагане" Брусарци, във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП, при реализирането на програмите за полагане на общественополезен труд от безработни лица на месечно социално подпомагане.

- ДЗ
- Договор


5. Приемане на отчета по изпълнение на "Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2013г.".

- ДЗ

- Отчет


6. Приемане
на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2015г.

- ДЗ

- Годишен план социални услуги 2015

7. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 2 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014г.

- ДЗ

- Програма общественополезен труд

8. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2013г.

- ДЗ

- Доклад Брусарци - НЧ "Просвета- 1891г."
- Доклад Киселево- НЧ "Кирил и Методий - 1927г."
- Доклад Дондуково - НЧ "Христо Ботев - 1929г."
- Доклад Крива бара - НЧ "Искра - 1903г."
- Доклад Буковец - НЧ "Просвета - 1935г."
- Доклад Смирненски - НЧ "Светлина - 1927г."
- Доклад Василовци - НЧ "Събуждане - 1899г."

9. Определяне на допълнителни възнаграждения на заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Брусарци за постигнати резултати през първото тримесечие на 2014г.

- ДЗ


10. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати през първото тримесечие на 2014г. на Кмета на Община Брусарци.

- ДЗ 1. Заседание април 2014 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание септември 07-08.09.2023
 3. Заседание юли 31.07.2023
 4. Заседание юни 30.06.2023
 5. Заседание май 31.05.2023
 6. Извънредно заседание май - 15.05.2023
 7. Заседание април 27.04.2023
 8. Заседание март 30.03.2023
 9. Заседание февруари 27.02.2023
 10. Извънредно заседание февруари 17.02.2023
 11. Заседание януари 30.01.2023
 12. Заседание декември 20.12.2022
 13. Заседание ноември 30.11.2022
 14. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 15. Заседание октомври 31.10.2022
 16. Заседание септември 30.09.2022
 17. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 18. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 19. Заседание юли 2022
 20. Заседание юни 2022
 21. Заседание май 2022
 22. Извънредно заседание май 03.05.2022
 23. Заседание април 2022
 24. Заседание март 2022
 25. Заседание февруари 2022
 26. Заседание януари 2022
 27. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 28. Заседание декември 2021
 29. Заседание ноември 2021
 30. Заседание октомври 2021
 31. Заседание септември 2021
 32. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 33. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 34. Заседание юли 2021
 35. Заседание юни 2021
 36. Протоколи
 37. Заседание април 2021
 38. Заседание декември 2020
 39. Актуални наредби
 40. Заседания
 41. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 42. Предстоящо заседание
 43. Заседание септември 2020
 44. Заседание септември извънредно 2020
 45. Заседание октомври 2020
 46. Заседание юли 2020
 47. Заседание август 2020
 48. Заседание юни 2020
 49. Заседание юни извънредно 2020
 50. Заседание ноември 2020
 51. Заседание април 2020
 52. Заседание март 2020
 53. Заседание февруари 2020
 54. Заседание декември 2019
 55. Правилник
 56. Комисии
 57. Ръководство
 58. Общински съветници
 59. Общински Съветници 2015 - 2019
 60. Заседание януари 2020
 61. Заседание ноември 2019
 62. Мандат 2015 - 2019
 63. Заседание септември 2019
 64. Заседание май 2020
 65. Заседание юли 2019
 66. Заседание октомври 2019
 67. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 68. Ръководство 2015 - 2019
 69. Заседание юни 2019
 70. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 71. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 72. Заседание май 2019
 73. Заседание април 2019
 74. Заседание март 2019
 75. Заседание ноември 2018
 76. Заседание октомври 2018
 77. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 78. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 79. Заседание август извънредно 13.08.2018
 80. Заседание юли 2018
 81. Заседание февруари 2019
 82. Заседание юни 2018
 83. Заседание май 2018
 84. Заседание април 2018
 85. Заседание февруари 2018
 86. Заседание януари 2018
 87. Заседание септември 2018
 88. Заседание декември 2017
 89. Заседание януари 2019
 90. Заседание декември 2018
 91. Заседание октомври 2017
 92. Заседание септември 2017
 93. Заседание ноември 2017
 94. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 95. Заседание юли 2017
 96. Заседание март 2018
 97. Заседание юни 2017
 98. Заседание май 2017
 99. Заседание април 2017
 100. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 101. Заседание март 2017
 102. Заседание февруари 2017
 103. Заседание януари 2017
 104. Заседание декември 2016
 105. Заседание ноември 2016
 106. Заседание октомври 2016
 107. Заседание септември 2016
 108. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 109. Заседание юли 2016
 110. Заседание юни 2016
 111. Заседание май 2016
 112. Заседание май извънредно 10.05.2016
 113. Заседание април 2016
 114. Правилник 2015 - 2019
 115. Заседания 2015 - 2019
 116. Проекти на документи 2015 - 2019
 117. Протоколи 2015 - 2019
 118. Решения 2015 - 2019
 119. Комисии 2015 - 2019
 120. Заседание ноември 2015
 121. МАНДАТ 2011 - 2015
 122. Заседание октомври извънредно
 123. Заседание февруари 2016
 124. Тържествена сесия 14.08.2015
 125. Заседание юли 2015
 126. Заседание юли 2015 Извънредно
 127. Заседание юни 2015
 128. Заседание май 2015
 129. Заседание май 2015 извънредно
 130. Заседание април 2015
 131. Заседание януари 2016
 132. Наредби 2011-2015
 133. Заседание септември
 134. Заседание март 2016
 135. Заседание февруари 2021
 136. Заседание март 2015
 137. Заседание декември 2015
 138. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 139. Заседание 27 февруари 2015
 140. Заседание февруари 2015
 141. Заседание януари 2015
 142. Заседание декември 2014
 143. Заседание ноември 2014
 144. Заседание ноември 2014 извънредно
 145. Заседание октомври 2014
 146. Заседание юли 2014
 147. Заседание юни 2014
 148. Заседание септември 2014
 149. Проект на Наредба земя
 150. Докладна записка - Наредба земя
 151. Заседание декември 2013
 152. Заседание януари 2014
 153. Заседание септември 2014 извънредно
 154. Заседание февруари 2014
 155. Заседание март 2014
 156. Заседание май 2014
 157. заседание август 2014 извънредно
 158. Заседания 2011-2015
 159. Комисии 2011-2015
 160. Проекти на документи 2011-2015
 161. Предстоящо заседание 2011-2015
 162. Общински Съветници 2011-2015
 163. Ръководство 2011-2015
 164. Правилник 2011-2015
 165. МАНДАТ 2007 - 2011
 166. Решения 2011-2015
 167. Протоколи 2011-2015
 168. Решения - Мандат 2007 - 2011
 169. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 170. Заседание март 2021
 171. Важни документи
 172. Решения
 173. Заседание януари 2021
 174. Заседание май 2021
 175. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)