Актуални наредби

Дата на публикуване: 26.07.2011 00:00
1. Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци

2. Наредба за дейността в Община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

3. Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Брусарци - Отменена с решение № 111/24.02.2020 на Аминистративен съд - Монтана

4. Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на Община Брусарци


5. Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Брусарци

6. Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд


7. Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Брусарци

8. Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци

9. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брусарци
 
10. Наредба за управление на общинските пътища

11. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

12. Наредба за устройство и управление на гробищни паркове и обредни зали на територията на Община Брусарци

13. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Брусарци

14. Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане

15. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци

16. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Брусарци

17. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци

18. Наредба за условията и реда за поемане на на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг в Община Брусарци

19. Наредба за създаване, функциониране, преобразуване, управление и контрол на общинското предприятие в Община Брусарци

20. Наредба за дейността на Домашен социален патронаж - Община Брусарци
- Приложение № 1 - Молба-декларация
- Приложение № 2 - Социална оценка
- Приложение № 3 - Доклад
- Приложение № 4 - Заповед
- Приложение № 5 - Договор
- Приложение № 6 и 7 - Заявление


21. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община БрусарциНаименование Брой тегления
9 - Naredba za upravlenie na otpaducite 2014g.pdf 102 Изтегли документ с име "9 - Naredba za upravlenie na otpaducite 2014g.pdf"
16 - Naredba za mestnite taksi i uslugi 2021g..pdf 167 Изтегли документ с име "16 - Naredba za mestnite taksi i uslugi 2021g..pdf"
 1. Актуални наредби - Текуща страница
 2. Заседание октомври 29.10.2021
 3. Заседание септември 30.09.2021
 4. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 5. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 6. Заседание юли 2021
 7. Заседание юни 2021
 8. Протоколи
 9. Заседание април 2021
 10. Заседание декември 2020
 11. Заседания
 12. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 13. Предстоящо заседание
 14. Заседание септември 2020
 15. Заседание септември извънредно 2020
 16. Заседание октомври 2020
 17. Заседание юли 2020
 18. Заседание август 2020
 19. Заседание юни 2020
 20. Заседание юни извънредно 2020
 21. Заседание ноември 2020
 22. Заседание април 2020
 23. Заседание март 2020
 24. Заседание февруари 2020
 25. Заседание декември 2019
 26. Правилник
 27. Комисии
 28. Ръководство
 29. Общински съветници
 30. Общински Съветници 2015 - 2019
 31. Заседание януари 2020
 32. Заседание ноември 2019
 33. Мандат 2015 - 2019
 34. Заседание септември 2019
 35. Заседание май 2020
 36. Важни документи 2011-2015
 37. Заседание юли 2019
 38. Заседание октомври 2019
 39. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 40. Ръководство 2015 - 2019
 41. Заседание юни 2019
 42. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 43. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 44. Заседание май 2019
 45. Заседание април 2019
 46. Заседание март 2019
 47. Заседание ноември 2018
 48. Заседание октомври 2018
 49. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 50. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 51. Заседание август извънредно 13.08.2018
 52. Заседание юли 2018
 53. Заседание февруари 2019
 54. Заседание юни 2018
 55. Заседание май 2018
 56. Заседание април 2018
 57. Заседание февруари 2018
 58. Заседание януари 2018
 59. Заседание септември 2018
 60. Заседание декември 2017
 61. Заседание януари 2019
 62. Заседание декември 2018
 63. Заседание октомври 2017
 64. Заседание септември 2017
 65. Заседание ноември 2017
 66. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 67. Заседание юли 2017
 68. Заседание март 2018
 69. Заседание юни 2017
 70. Заседание май 2017
 71. Заседание април 2017
 72. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 73. Заседание март 2017
 74. Заседание февруари 2017
 75. Заседание януари 2017
 76. Заседание декември 2016
 77. Заседание ноември 2016
 78. Заседание октомври 2016
 79. Заседание септември 2016
 80. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 81. Заседание юли 2016
 82. Заседание юни 2016
 83. Заседание май 2016
 84. Заседание май извънредно 10.05.2016
 85. Заседание април 2016
 86. Правилник 2015 - 2019
 87. Заседания 2015 - 2019
 88. Проекти на документи 2015 - 2019
 89. Протоколи 2015 - 2019
 90. Решения 2015 - 2019
 91. Комисии 2015 - 2019
 92. Заседание ноември 2015
 93. МАНДАТ 2011 - 2015
 94. Заседание октомври извънредно
 95. Заседание февруари 2016
 96. Тържествена сесия 14.08.2015
 97. Заседание юли 2015
 98. Заседание юли 2015 Извънредно
 99. Заседание юни 2015
 100. Заседание май 2015
 101. Заседание май 2015 извънредно
 102. Заседание април 2015
 103. Заседание януари 2016
 104. Наредби 2011-2015
 105. Заседание септември
 106. Заседание март 2016
 107. Заседание февруари 2021
 108. Заседание март 2015
 109. Заседание декември 2015
 110. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 111. Заседание 27 февруари 2015
 112. Заседание февруари 2015
 113. Заседание януари 2015
 114. Заседание декември 2014
 115. Заседание ноември 2014
 116. Заседание ноември 2014 извънредно
 117. Заседание октомври 2014
 118. Заседание юли 2014
 119. Заседание юни 2014
 120. Заседание септември 2014
 121. Проект на Наредба земя
 122. Докладна записка - Наредба земя
 123. Заседание април 2014
 124. Заседание декември 2013
 125. Заседание януари 2014
 126. Заседание септември 2014 извънредно
 127. Заседание февруари 2014
 128. Заседание март 2014
 129. Заседание май 2014
 130. заседание август 2014 извънредно
 131. Заседания 2011-2015
 132. Комисии 2011-2015
 133. Проекти на документи 2011-2015
 134. Предстоящо заседание 2011-2015
 135. Общински Съветници 2011-2015
 136. Ръководство 2011-2015
 137. Правилник 2011-2015
 138. МАНДАТ 2007 - 2011
 139. Решения 2011-2015
 140. Протоколи 2011-2015
 141. Решения - Мандат 2007 - 2011
 142. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 143. Заседание март 2021
 144. Важни документи 2019 - 2023
 145. Решения
 146. Заседание януари 2021
 147. Заседание май 2021
 148. Проекти на документи

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
71% Complete (success)
Не ми допада :
22% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)