Заседание май 2022

Дата на публикуване: 22.06.2022 11:00

Заседание май - 30.05.2022г.


1.
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 г.
  
   -  ДЗ2.
Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение с площ от 23 /двадесет и три/ кв.м., част от имот частна общинска собственост, разположено на първия етаж на административна сграда на кметство с Крива бара, общ. Брусарци. съставляващ УПИ VIII, кв.24 по действащия план на с. Крива бара, община Брусарци.
    
   -  ДЗ3.
Разрешаване Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на Национална здравна карта, както и в комисията за изработване на областна здравна карта.
 
  -  ДЗ4.
Разрешаване Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на Национална аптечна карта, както и в комисията за изработване на областна аптечна карта.

   -  ДЗ          5.
Определяне на размера на годишната вноска за 2022г. за участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

   -  ДЗ6.
Разрешаване Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
 
   -  ДЗ7.
Разрешаване Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021-2027 на Община Брусарци за периода 01.01.2021-31.12.2021г.

   -  ДЗ      
   - Приложение

8. ПИТАНИЯ


 1. Заседание май 2022 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 3. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 4. Заседание юли 2022
 5. Заседание юни 2022
 6. Извънредно заседание май 03.05.2022
 7. Заседание април 2022
 8. Заседание март 2022
 9. Заседание февруари 2022
 10. Заседание януари 2022
 11. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 12. Заседание декември 2021
 13. Заседание ноември 2021
 14. Заседание октомври 2021
 15. Заседание септември 2021
 16. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 17. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 18. Заседание юли 2021
 19. Заседание юни 2021
 20. Протоколи
 21. Заседание април 2021
 22. Заседание декември 2020
 23. Актуални наредби
 24. Заседания
 25. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 26. Предстоящо заседание
 27. Заседание септември 2020
 28. Заседание септември извънредно 2020
 29. Заседание октомври 2020
 30. Заседание юли 2020
 31. Заседание август 2020
 32. Заседание юни 2020
 33. Заседание юни извънредно 2020
 34. Заседание ноември 2020
 35. Заседание април 2020
 36. Заседание март 2020
 37. Заседание февруари 2020
 38. Заседание декември 2019
 39. Правилник
 40. Комисии
 41. Ръководство
 42. Общински съветници
 43. Общински Съветници 2015 - 2019
 44. Заседание януари 2020
 45. Заседание ноември 2019
 46. Мандат 2015 - 2019
 47. Заседание септември 2019
 48. Заседание май 2020
 49. Важни документи 2011-2015
 50. Заседание юли 2019
 51. Заседание октомври 2019
 52. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 53. Ръководство 2015 - 2019
 54. Заседание юни 2019
 55. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 56. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 57. Заседание май 2019
 58. Заседание април 2019
 59. Заседание март 2019
 60. Заседание ноември 2018
 61. Заседание октомври 2018
 62. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 63. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 64. Заседание август извънредно 13.08.2018
 65. Заседание юли 2018
 66. Заседание февруари 2019
 67. Заседание юни 2018
 68. Заседание май 2018
 69. Заседание април 2018
 70. Заседание февруари 2018
 71. Заседание януари 2018
 72. Заседание септември 2018
 73. Заседание декември 2017
 74. Заседание януари 2019
 75. Заседание декември 2018
 76. Заседание октомври 2017
 77. Заседание септември 2017
 78. Заседание ноември 2017
 79. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 80. Заседание юли 2017
 81. Заседание март 2018
 82. Заседание юни 2017
 83. Заседание май 2017
 84. Заседание април 2017
 85. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 86. Заседание март 2017
 87. Заседание февруари 2017
 88. Заседание януари 2017
 89. Заседание декември 2016
 90. Заседание ноември 2016
 91. Заседание октомври 2016
 92. Заседание септември 2016
 93. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 94. Заседание юли 2016
 95. Заседание юни 2016
 96. Заседание май 2016
 97. Заседание май извънредно 10.05.2016
 98. Заседание април 2016
 99. Правилник 2015 - 2019
 100. Заседания 2015 - 2019
 101. Проекти на документи 2015 - 2019
 102. Протоколи 2015 - 2019
 103. Решения 2015 - 2019
 104. Комисии 2015 - 2019
 105. Заседание ноември 2015
 106. МАНДАТ 2011 - 2015
 107. Заседание октомври извънредно
 108. Заседание февруари 2016
 109. Тържествена сесия 14.08.2015
 110. Заседание юли 2015
 111. Заседание юли 2015 Извънредно
 112. Заседание юни 2015
 113. Заседание май 2015
 114. Заседание май 2015 извънредно
 115. Заседание април 2015
 116. Заседание януари 2016
 117. Наредби 2011-2015
 118. Заседание септември
 119. Заседание март 2016
 120. Заседание февруари 2021
 121. Заседание март 2015
 122. Заседание декември 2015
 123. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 124. Заседание 27 февруари 2015
 125. Заседание февруари 2015
 126. Заседание януари 2015
 127. Заседание декември 2014
 128. Заседание ноември 2014
 129. Заседание ноември 2014 извънредно
 130. Заседание октомври 2014
 131. Заседание юли 2014
 132. Заседание юни 2014
 133. Заседание септември 2014
 134. Проект на Наредба земя
 135. Докладна записка - Наредба земя
 136. Заседание април 2014
 137. Заседание декември 2013
 138. Заседание януари 2014
 139. Заседание септември 2014 извънредно
 140. Заседание февруари 2014
 141. Заседание март 2014
 142. Заседание май 2014
 143. заседание август 2014 извънредно
 144. Заседания 2011-2015
 145. Комисии 2011-2015
 146. Проекти на документи 2011-2015
 147. Предстоящо заседание 2011-2015
 148. Общински Съветници 2011-2015
 149. Ръководство 2011-2015
 150. Правилник 2011-2015
 151. МАНДАТ 2007 - 2011
 152. Решения 2011-2015
 153. Протоколи 2011-2015
 154. Решения - Мандат 2007 - 2011
 155. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 156. Заседание март 2021
 157. Важни документи
 158. Решения
 159. Заседание януари 2021
 160. Заседание май 2021
 161. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
62% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)