Заседание април 2022

Дата на публикуване: 09.05.2022 13:13

Заседание април - 20.04.2022г.


1. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2022г.

   -  ДЗ

      

2. Приемане на План-сметка във връзка с за определяне приходите от ТБО и извършените разходи за дейности по чл.62 от ЗМДТ за 2022 г.

  -  ДЗ

         


3. Разрешаване Изменение на ОУП на Община Брусарци за ПИ 39743.546.19, местност Сини вир, с. Крива Бара и  изработване на  на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението  на  ПИ 39743.546.19, м. Сини вир, земл. Крива Бара    

   -  ДЗ
4. Разрешаване Изменение на ОУП на Община Брусарци за ПИ 39743.546.20, местност Сини вир, с. Крива Бара и  изработване на  на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението  на  ПИ 39743.546.20, м. Сини вир, земл. Крива Бара

   -  ДЗ       5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци (приета с Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.01.2011г., изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол 33/19.12.2013г., изменена и допълнена с Решение № 319 от Протокол 48/29.12.2014г., изменена и допълнена с Решение №277 от Протокол 45/30.01.2019г., изменена и допълнена с Решение № 46 от Протокол 6/27.02.2020г., изменена с Решение № 57 от Протокол  7/30.03.2020г. на Общински Съвет Брусарци)

   -  ДЗ

     


6. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2021г.        

   -  ДЗ

   - Приложение


7. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Борислав Найденов Тошков с  постоянен и настоящ адрес с. Крива бара, общ. Брусарци ул. "Н.Й.Вапцаров" №4

   -  ДЗ
8. ПИТАНИЯ


 1. Заседание април 2022 - Текуща страница
 2. Заседание юли 2022
 3. Заседание юни 2022
 4. Заседание май 2022
 5. Извънредно заседание май 03.05.2022
 6. Заседание март 2022
 7. Заседание февруари 2022
 8. Заседание януари 2022
 9. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 10. Заседание декември 2021
 11. Заседание ноември 2021
 12. Заседание октомври 2021
 13. Заседание септември 2021
 14. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 15. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 16. Заседание юли 2021
 17. Заседание юни 2021
 18. Протоколи
 19. Заседание април 2021
 20. Заседание декември 2020
 21. Актуални наредби
 22. Заседания
 23. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 24. Предстоящо заседание
 25. Заседание септември 2020
 26. Заседание септември извънредно 2020
 27. Заседание октомври 2020
 28. Заседание юли 2020
 29. Заседание август 2020
 30. Заседание юни 2020
 31. Заседание юни извънредно 2020
 32. Заседание ноември 2020
 33. Заседание април 2020
 34. Заседание март 2020
 35. Заседание февруари 2020
 36. Заседание декември 2019
 37. Правилник
 38. Комисии
 39. Ръководство
 40. Общински съветници
 41. Общински Съветници 2015 - 2019
 42. Заседание януари 2020
 43. Заседание ноември 2019
 44. Мандат 2015 - 2019
 45. Заседание септември 2019
 46. Заседание май 2020
 47. Важни документи 2011-2015
 48. Заседание юли 2019
 49. Заседание октомври 2019
 50. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 51. Ръководство 2015 - 2019
 52. Заседание юни 2019
 53. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 54. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 55. Заседание май 2019
 56. Заседание април 2019
 57. Заседание март 2019
 58. Заседание ноември 2018
 59. Заседание октомври 2018
 60. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 61. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 62. Заседание август извънредно 13.08.2018
 63. Заседание юли 2018
 64. Заседание февруари 2019
 65. Заседание юни 2018
 66. Заседание май 2018
 67. Заседание април 2018
 68. Заседание февруари 2018
 69. Заседание януари 2018
 70. Заседание септември 2018
 71. Заседание декември 2017
 72. Заседание януари 2019
 73. Заседание декември 2018
 74. Заседание октомври 2017
 75. Заседание септември 2017
 76. Заседание ноември 2017
 77. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 78. Заседание юли 2017
 79. Заседание март 2018
 80. Заседание юни 2017
 81. Заседание май 2017
 82. Заседание април 2017
 83. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 84. Заседание март 2017
 85. Заседание февруари 2017
 86. Заседание януари 2017
 87. Заседание декември 2016
 88. Заседание ноември 2016
 89. Заседание октомври 2016
 90. Заседание септември 2016
 91. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 92. Заседание юли 2016
 93. Заседание юни 2016
 94. Заседание май 2016
 95. Заседание май извънредно 10.05.2016
 96. Заседание април 2016
 97. Правилник 2015 - 2019
 98. Заседания 2015 - 2019
 99. Проекти на документи 2015 - 2019
 100. Протоколи 2015 - 2019
 101. Решения 2015 - 2019
 102. Комисии 2015 - 2019
 103. Заседание ноември 2015
 104. МАНДАТ 2011 - 2015
 105. Заседание октомври извънредно
 106. Заседание февруари 2016
 107. Тържествена сесия 14.08.2015
 108. Заседание юли 2015
 109. Заседание юли 2015 Извънредно
 110. Заседание юни 2015
 111. Заседание май 2015
 112. Заседание май 2015 извънредно
 113. Заседание април 2015
 114. Заседание януари 2016
 115. Наредби 2011-2015
 116. Заседание септември
 117. Заседание март 2016
 118. Заседание февруари 2021
 119. Заседание март 2015
 120. Заседание декември 2015
 121. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 122. Заседание 27 февруари 2015
 123. Заседание февруари 2015
 124. Заседание януари 2015
 125. Заседание декември 2014
 126. Заседание ноември 2014
 127. Заседание ноември 2014 извънредно
 128. Заседание октомври 2014
 129. Заседание юли 2014
 130. Заседание юни 2014
 131. Заседание септември 2014
 132. Проект на Наредба земя
 133. Докладна записка - Наредба земя
 134. Заседание април 2014
 135. Заседание декември 2013
 136. Заседание януари 2014
 137. Заседание септември 2014 извънредно
 138. Заседание февруари 2014
 139. Заседание март 2014
 140. Заседание май 2014
 141. заседание август 2014 извънредно
 142. Заседания 2011-2015
 143. Комисии 2011-2015
 144. Проекти на документи 2011-2015
 145. Предстоящо заседание 2011-2015
 146. Общински Съветници 2011-2015
 147. Ръководство 2011-2015
 148. Правилник 2011-2015
 149. МАНДАТ 2007 - 2011
 150. Решения 2011-2015
 151. Протоколи 2011-2015
 152. Решения - Мандат 2007 - 2011
 153. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 154. Заседание март 2021
 155. Важни документи
 156. Решения
 157. Заседание януари 2021
 158. Заседание май 2021
 159. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)