Заседание януари 2022

Дата на публикуване: 25.02.2022 09:12

Заседание януари - 31.01.2022г.

1. Измение и допълнение на Решение № 185/22.12.2021г. на Общински съвет Брусарци
   
   -  ДЗ2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА имот 06570.24.60 /Селскостопански, горски, ведомствен път/ землище гр, Брусарци

    -  ДЗ

    - Приложение

3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за Външна кабелна връзка 20kVq за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, находяща се в ПИ 06570.24.18 урегулиран в УПИ I, кв.80 по плана на гр. Брусарци

   -  ДЗ

   - Приложение

4. Даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на  подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ в обхват: поземлен имот /ПИ/ 904, включен в терен за широко обществено ползване, по плана на гр. Брусарци.

   -  ДЗ

   - Приложение

5. Отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещение с площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., част от имот частна общинска собственост, находящо се в двуетажна административна масивна сграда, съставляващ УПИ V, план №388, кв.32 по действащия план на гр. Брусарци.

    -  ДЗ

6. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022година

    -  ДЗ

 

7. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2022г.

    -  ДЗ

 

8. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2022 година.

    -  ДЗ

 

9. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Брусарци за 2021 г.

    -  ДЗ


                   

10. ПИТАНИЯ


Наименование Брой тегления
Prilojenie DZ 3.pdf 55 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 3.pdf"
DZ - 6 - Godishna programa OS 2022.pdf 51 Изтегли документ с име "DZ - 6 - Godishna programa OS 2022.pdf"
DZ - 7 - Programa chl. 12 PPZSP.pdf 55 Изтегли документ с име "DZ - 7 - Programa chl. 12 PPZSP.pdf"
Prilojenie DZ 4.pdf 55 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 4.pdf"
DZ - 9 - Otchet MKBPPMH za 2021.pdf 51 Изтегли документ с име "DZ - 9 - Otchet MKBPPMH za 2021.pdf"
Prilojenie DZ 2.pdf 54 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 2.pdf"
DZ - 8 - Programa chitalishta 2022.pdf 57 Изтегли документ с име "DZ - 8 - Programa chitalishta 2022.pdf"
Pokana 31.01.2022.pdf 49 Изтегли документ с име "Pokana 31.01.2022.pdf"
DZ - 4 - Razreshenie izrabotvane PUP.pdf 50 Изтегли документ с име "DZ - 4 - Razreshenie izrabotvane PUP.pdf"
DZ - 1 - Izm. i dopulnenie na reshenie 185.pdf 53 Изтегли документ с име "DZ - 1 - Izm. i dopulnenie na reshenie 185.pdf"
DZ - 3 - Razreshenie PUP fotovoltaici.pdf 49 Изтегли документ с име "DZ - 3 - Razreshenie PUP fotovoltaici.pdf"
DZ - 2 - PUP Selskostopanski put.pdf 53 Изтегли документ с име "DZ - 2 - PUP Selskostopanski put.pdf"
DZ - 5 - Otdavane pod naem B-tsi.pdf 53 Изтегли документ с име "DZ - 5 - Otdavane pod naem B-tsi.pdf"
 1. Заседание януари 2022 - Текуща страница
 2. Заседание май 30.05.2022
 3. Извънредно заседание май 03.05.2022
 4. Заседание април 2022
 5. Заседание март 2022
 6. Заседание февруари 2022
 7. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 8. Заседание декември 2021
 9. Заседание ноември 2021
 10. Заседание октомври 2021
 11. Заседание септември 2021
 12. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 13. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 14. Заседание юли 2021
 15. Заседание юни 2021
 16. Протоколи
 17. Заседание април 2021
 18. Заседание декември 2020
 19. Актуални наредби
 20. Заседания
 21. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 22. Предстоящо заседание
 23. Заседание септември 2020
 24. Заседание септември извънредно 2020
 25. Заседание октомври 2020
 26. Заседание юли 2020
 27. Заседание август 2020
 28. Заседание юни 2020
 29. Заседание юни извънредно 2020
 30. Заседание ноември 2020
 31. Заседание април 2020
 32. Заседание март 2020
 33. Заседание февруари 2020
 34. Заседание декември 2019
 35. Правилник
 36. Комисии
 37. Ръководство
 38. Общински съветници
 39. Общински Съветници 2015 - 2019
 40. Заседание януари 2020
 41. Заседание ноември 2019
 42. Мандат 2015 - 2019
 43. Заседание септември 2019
 44. Заседание май 2020
 45. Важни документи 2011-2015
 46. Заседание юли 2019
 47. Заседание октомври 2019
 48. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 49. Ръководство 2015 - 2019
 50. Заседание юни 2019
 51. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 52. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 53. Заседание май 2019
 54. Заседание април 2019
 55. Заседание март 2019
 56. Заседание ноември 2018
 57. Заседание октомври 2018
 58. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 59. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 60. Заседание август извънредно 13.08.2018
 61. Заседание юли 2018
 62. Заседание февруари 2019
 63. Заседание юни 2018
 64. Заседание май 2018
 65. Заседание април 2018
 66. Заседание февруари 2018
 67. Заседание януари 2018
 68. Заседание септември 2018
 69. Заседание декември 2017
 70. Заседание януари 2019
 71. Заседание декември 2018
 72. Заседание октомври 2017
 73. Заседание септември 2017
 74. Заседание ноември 2017
 75. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 76. Заседание юли 2017
 77. Заседание март 2018
 78. Заседание юни 2017
 79. Заседание май 2017
 80. Заседание април 2017
 81. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 82. Заседание март 2017
 83. Заседание февруари 2017
 84. Заседание януари 2017
 85. Заседание декември 2016
 86. Заседание ноември 2016
 87. Заседание октомври 2016
 88. Заседание септември 2016
 89. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 90. Заседание юли 2016
 91. Заседание юни 2016
 92. Заседание май 2016
 93. Заседание май извънредно 10.05.2016
 94. Заседание април 2016
 95. Правилник 2015 - 2019
 96. Заседания 2015 - 2019
 97. Проекти на документи 2015 - 2019
 98. Протоколи 2015 - 2019
 99. Решения 2015 - 2019
 100. Комисии 2015 - 2019
 101. Заседание ноември 2015
 102. МАНДАТ 2011 - 2015
 103. Заседание октомври извънредно
 104. Заседание февруари 2016
 105. Тържествена сесия 14.08.2015
 106. Заседание юли 2015
 107. Заседание юли 2015 Извънредно
 108. Заседание юни 2015
 109. Заседание май 2015
 110. Заседание май 2015 извънредно
 111. Заседание април 2015
 112. Заседание януари 2016
 113. Наредби 2011-2015
 114. Заседание септември
 115. Заседание март 2016
 116. Заседание февруари 2021
 117. Заседание март 2015
 118. Заседание декември 2015
 119. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 120. Заседание 27 февруари 2015
 121. Заседание февруари 2015
 122. Заседание януари 2015
 123. Заседание декември 2014
 124. Заседание ноември 2014
 125. Заседание ноември 2014 извънредно
 126. Заседание октомври 2014
 127. Заседание юли 2014
 128. Заседание юни 2014
 129. Заседание септември 2014
 130. Проект на Наредба земя
 131. Докладна записка - Наредба земя
 132. Заседание април 2014
 133. Заседание декември 2013
 134. Заседание януари 2014
 135. Заседание септември 2014 извънредно
 136. Заседание февруари 2014
 137. Заседание март 2014
 138. Заседание май 2014
 139. заседание август 2014 извънредно
 140. Заседания 2011-2015
 141. Комисии 2011-2015
 142. Проекти на документи 2011-2015
 143. Предстоящо заседание 2011-2015
 144. Общински Съветници 2011-2015
 145. Ръководство 2011-2015
 146. Правилник 2011-2015
 147. МАНДАТ 2007 - 2011
 148. Решения 2011-2015
 149. Протоколи 2011-2015
 150. Решения - Мандат 2007 - 2011
 151. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 152. Заседание март 2021
 153. Важни документи
 154. Решения
 155. Заседание януари 2021
 156. Заседание май 2021
 157. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)