Заседание януари 2022

Дата на публикуване: 25.02.2022 09:12

Заседание януари - 31.01.2022г.

1. Измение и допълнение на Решение № 185/22.12.2021г. на Общински съвет Брусарци
   
   -  ДЗ2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА имот 06570.24.60 /Селскостопански, горски, ведомствен път/ землище гр, Брусарци

    -  ДЗ

    - Приложение

3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за Външна кабелна връзка 20kVq за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, находяща се в ПИ 06570.24.18 урегулиран в УПИ I, кв.80 по плана на гр. Брусарци

   -  ДЗ

   - Приложение

4. Даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на  подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ в обхват: поземлен имот /ПИ/ 904, включен в терен за широко обществено ползване, по плана на гр. Брусарци.

   -  ДЗ

   - Приложение

5. Отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещение с площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., част от имот частна общинска собственост, находящо се в двуетажна административна масивна сграда, съставляващ УПИ V, план №388, кв.32 по действащия план на гр. Брусарци.

    -  ДЗ

6. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022година

    -  ДЗ

 

7. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2022г.

    -  ДЗ

 

8. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2022 година.

    -  ДЗ

 

9. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Брусарци за 2021 г.

    -  ДЗ


                   

10. ПИТАНИЯ


Наименование Брой тегления
DZ - 8 - Programa chitalishta 2022.pdf 232 Изтегли документ с име "DZ - 8 - Programa chitalishta 2022.pdf"
Prilojenie DZ 4.pdf 213 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 4.pdf"
Prilojenie DZ 2.pdf 228 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 2.pdf"
Prilojenie DZ 3.pdf 221 Изтегли документ с име "Prilojenie DZ 3.pdf"
Pokana 31.01.2022.pdf 214 Изтегли документ с име "Pokana 31.01.2022.pdf"
DZ - 7 - Programa chl. 12 PPZSP.pdf 220 Изтегли документ с име "DZ - 7 - Programa chl. 12 PPZSP.pdf"
DZ - 9 - Otchet MKBPPMH za 2021.pdf 193 Изтегли документ с име "DZ - 9 - Otchet MKBPPMH za 2021.pdf"
DZ - 6 - Godishna programa OS 2022.pdf 221 Изтегли документ с име "DZ - 6 - Godishna programa OS 2022.pdf"
DZ - 5 - Otdavane pod naem B-tsi.pdf 238 Изтегли документ с име "DZ - 5 - Otdavane pod naem B-tsi.pdf"
DZ - 4 - Razreshenie izrabotvane PUP.pdf 225 Изтегли документ с име "DZ - 4 - Razreshenie izrabotvane PUP.pdf"
DZ - 2 - PUP Selskostopanski put.pdf 215 Изтегли документ с име "DZ - 2 - PUP Selskostopanski put.pdf"
DZ - 3 - Razreshenie PUP fotovoltaici.pdf 207 Изтегли документ с име "DZ - 3 - Razreshenie PUP fotovoltaici.pdf"
DZ - 1 - Izm. i dopulnenie na reshenie 185.pdf 236 Изтегли документ с име "DZ - 1 - Izm. i dopulnenie na reshenie 185.pdf"
 1. Заседание януари 2022 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 3. Заседание октомври 31.10.2022
 4. Заседание септември 30.09.2022
 5. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 6. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 7. Заседание юли 2022
 8. Заседание юни 2022
 9. Заседание май 2022
 10. Извънредно заседание май 03.05.2022
 11. Заседание април 2022
 12. Заседание март 2022
 13. Заседание февруари 2022
 14. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 15. Заседание декември 2021
 16. Заседание ноември 2021
 17. Заседание октомври 2021
 18. Заседание септември 2021
 19. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 20. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 21. Заседание юли 2021
 22. Заседание юни 2021
 23. Протоколи
 24. Заседание април 2021
 25. Заседание декември 2020
 26. Актуални наредби
 27. Заседания
 28. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 29. Предстоящо заседание
 30. Заседание септември 2020
 31. Заседание септември извънредно 2020
 32. Заседание октомври 2020
 33. Заседание юли 2020
 34. Заседание август 2020
 35. Заседание юни 2020
 36. Заседание юни извънредно 2020
 37. Заседание ноември 2020
 38. Заседание април 2020
 39. Заседание март 2020
 40. Заседание февруари 2020
 41. Заседание декември 2019
 42. Правилник
 43. Комисии
 44. Ръководство
 45. Общински съветници
 46. Общински Съветници 2015 - 2019
 47. Заседание януари 2020
 48. Заседание ноември 2019
 49. Мандат 2015 - 2019
 50. Заседание септември 2019
 51. Заседание май 2020
 52. Важни документи 2011-2015
 53. Заседание юли 2019
 54. Заседание октомври 2019
 55. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 56. Ръководство 2015 - 2019
 57. Заседание юни 2019
 58. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 59. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 60. Заседание май 2019
 61. Заседание април 2019
 62. Заседание март 2019
 63. Заседание ноември 2018
 64. Заседание октомври 2018
 65. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 66. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 67. Заседание август извънредно 13.08.2018
 68. Заседание юли 2018
 69. Заседание февруари 2019
 70. Заседание юни 2018
 71. Заседание май 2018
 72. Заседание април 2018
 73. Заседание февруари 2018
 74. Заседание януари 2018
 75. Заседание септември 2018
 76. Заседание декември 2017
 77. Заседание януари 2019
 78. Заседание декември 2018
 79. Заседание октомври 2017
 80. Заседание септември 2017
 81. Заседание ноември 2017
 82. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 83. Заседание юли 2017
 84. Заседание март 2018
 85. Заседание юни 2017
 86. Заседание май 2017
 87. Заседание април 2017
 88. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 89. Заседание март 2017
 90. Заседание февруари 2017
 91. Заседание януари 2017
 92. Заседание декември 2016
 93. Заседание ноември 2016
 94. Заседание октомври 2016
 95. Заседание септември 2016
 96. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 97. Заседание юли 2016
 98. Заседание юни 2016
 99. Заседание май 2016
 100. Заседание май извънредно 10.05.2016
 101. Заседание април 2016
 102. Правилник 2015 - 2019
 103. Заседания 2015 - 2019
 104. Проекти на документи 2015 - 2019
 105. Протоколи 2015 - 2019
 106. Решения 2015 - 2019
 107. Комисии 2015 - 2019
 108. Заседание ноември 2015
 109. МАНДАТ 2011 - 2015
 110. Заседание октомври извънредно
 111. Заседание февруари 2016
 112. Тържествена сесия 14.08.2015
 113. Заседание юли 2015
 114. Заседание юли 2015 Извънредно
 115. Заседание юни 2015
 116. Заседание май 2015
 117. Заседание май 2015 извънредно
 118. Заседание април 2015
 119. Заседание януари 2016
 120. Наредби 2011-2015
 121. Заседание септември
 122. Заседание март 2016
 123. Заседание февруари 2021
 124. Заседание март 2015
 125. Заседание декември 2015
 126. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 127. Заседание 27 февруари 2015
 128. Заседание февруари 2015
 129. Заседание януари 2015
 130. Заседание декември 2014
 131. Заседание ноември 2014
 132. Заседание ноември 2014 извънредно
 133. Заседание октомври 2014
 134. Заседание юли 2014
 135. Заседание юни 2014
 136. Заседание септември 2014
 137. Проект на Наредба земя
 138. Докладна записка - Наредба земя
 139. Заседание април 2014
 140. Заседание декември 2013
 141. Заседание януари 2014
 142. Заседание септември 2014 извънредно
 143. Заседание февруари 2014
 144. Заседание март 2014
 145. Заседание май 2014
 146. заседание август 2014 извънредно
 147. Заседания 2011-2015
 148. Комисии 2011-2015
 149. Проекти на документи 2011-2015
 150. Предстоящо заседание 2011-2015
 151. Общински Съветници 2011-2015
 152. Ръководство 2011-2015
 153. Правилник 2011-2015
 154. МАНДАТ 2007 - 2011
 155. Решения 2011-2015
 156. Протоколи 2011-2015
 157. Решения - Мандат 2007 - 2011
 158. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 159. Заседание март 2021
 160. Важни документи
 161. Решения
 162. Заседание януари 2021
 163. Заседание май 2021
 164. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)