Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2020

Дата на публикуване: 07.10.2021 11:13
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
               
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 13.04.2020г. Ангелина Борисова Главен експерт   изтегли    
2 21.07.2020г. Ангелина Борисова Директор дирекция ОТСИПХД   изтегли    
3 12.05.2020г. Анна Никитова Старши специалист МДТ   изтегли    
4 11.05.2020г. Виктория Маринова Старши специалист ОТС   изтегли    
5 13.04.2020г. Галина Владиславова Секретар на община   изтегли    
6 15.05.2020г. Галя Иванова Кметски наместник   изтегли    
7 12.05.2020г. Дафина Оникова Главен специалист „Бюджет и финаси“   изтегли    
8 13.05.2020г. Десислава Стоянова Главен специалист ГРАО   изтегли    
9 12.05.2020г. Димитринка Крумова Старши специалист ГРАО   изтегли    
10 11.05.2020г. Димитър Димитров Кметски наместник   изтегли    
11 12.05.2020г. Емилия Иванова Главен специалист ОТС   изтегли    
12 13.05.2020г. Ирена Иванова Главен експерт „Екология и земеделие“   изтегли    
13 13.05.2020г. Калин Петров Главен експерт ИО   изтегли    
14 12.05.2020г. Катя Живкова-Евстатиева Специалист Бюджет   изтегли    
15 24.04.2020г. Костадинка Петрова Служител по сигурността на информацията   изтегли    
16 29.04.2020г. Красимира Тодорова Главен специалист ГРАО   изтегли    
17 13.05.2020г. Крумка Нисторова Специалист ГРАО   изтегли    
18 12.05.2020г. Мирослава Манчева Старши специалист ФСД   изтегли    
19 14.04.2020г. Нели Иванова Старши счетоводител каса   изтегли    
20 13.05.2020г. Николай Никитов Кметски наместник   изтегли    
21 12.5.2020г. Петя Миланова Счетоводител МДТ   изтегли    
22 27.04.2020г. Полина Цветанова-Борисова Старши експерт ОС и ПСД и К   изтегли    
23 13.05.2020г. Поля Петрова Директор дирекция АИО и ФСД   изтегли    
24 22.05.2020г. Роза Цанкова  Кметски наместник   изтегли    
25 27.04.2020г. Светла Йорданова Старши специалист   изтегли    
26 30.04.2020г. Славинка Иванова Старши специалист ГРАО   изтегли    
27 12.05.2020г. Стефка Иванова Главен инспектор МДТ   изтегли    
28 14.05.2020г. Фаня Кирилова Специалист ГРАО   изтегли    
29 13.05.2020г. Цеко Цеков Кметски наместник   изтегли    
30 28.04.2020г. Янка Борисова Финансов контрольор   изтегли    

Наименование Брой тегления
Tseko Tsekov.pdf 25 Изтегли документ с име "Tseko Tsekov.pdf"
Svetla Iordanova.pdf 22 Изтегли документ с име "Svetla Iordanova.pdf"
Viktoriq Marinova.pdf 22 Изтегли документ с име "Viktoriq Marinova.pdf"
Nikolai Nikitov.pdf 19 Изтегли документ с име "Nikolai Nikitov.pdf"
Ognqn Iordanov.pdf 10 Изтегли документ с име "Ognqn Iordanov.pdf"
Polq Petrova.pdf 21 Изтегли документ с име "Polq Petrova.pdf"
Roza Tsankova.pdf 19 Изтегли документ с име "Roza Tsankova.pdf"
Qnka Borisova.pdf 21 Изтегли документ с име "Qnka Borisova.pdf"
Slavinka Krumova.pdf 21 Изтегли документ с име "Slavinka Krumova.pdf"
Stefka Ivanova.pdf 19 Изтегли документ с име "Stefka Ivanova.pdf"
Polina Tsvetanova - Borisova.pdf 23 Изтегли документ с име "Polina Tsvetanova - Borisova.pdf"
Petq Milanova.pdf 20 Изтегли документ с име "Petq Milanova.pdf"
Irena Ivanova.pdf 19 Изтегли документ с име "Irena Ivanova.pdf"
Katq Jivkova - Evtatieva.pdf 23 Изтегли документ с име "Katq Jivkova - Evtatieva.pdf"
Neli Ivanova.pdf 23 Изтегли документ с име "Neli Ivanova.pdf"
Krumka Nistorova.pdf 20 Изтегли документ с име "Krumka Nistorova.pdf"
Fanq Kirilova.pdf 19 Изтегли документ с име "Fanq Kirilova.pdf"
Galq Ivanova.pdf 22 Изтегли документ с име "Galq Ivanova.pdf"
Krasimira Todorova.pdf 19 Изтегли документ с име "Krasimira Todorova.pdf"
Galina Vladiskavova.pdf 20 Изтегли документ с име "Galina Vladiskavova.pdf"
Kostadinka Petrova.pdf 22 Изтегли документ с име "Kostadinka Petrova.pdf"
Kalin Petrov.pdf 21 Изтегли документ с име "Kalin Petrov.pdf"
Miroslava Marcheva.pdf 20 Изтегли документ с име "Miroslava Marcheva.pdf"
Dimitur Dimitrov.pdf 22 Изтегли документ с име "Dimitur Dimitrov.pdf"
Angelina Botisova gl. ekspert.pdf 21 Изтегли документ с име "Angelina Botisova gl. ekspert.pdf"
Dafina Onikova.pdf 21 Изтегли документ с име "Dafina Onikova.pdf"
Emiliq Ivanova.pdf 20 Изтегли документ с име "Emiliq Ivanova.pdf"
Dimitrinka Krumova.pdf 23 Изтегли документ с име "Dimitrinka Krumova.pdf"
Desislava Stoqnova.pdf 22 Изтегли документ с име "Desislava Stoqnova.pdf"
Angelina Borisova.pdf 22 Изтегли документ с име "Angelina Borisova.pdf"
Anna Nikitova.pdf 20 Изтегли документ с име "Anna Nikitova.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
68% Complete (success)
Не ми допада :
25% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)