Търгове за земеделски земи

Дата на публикуване: 22.06.2022 14:10


22.06.2022г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд  за Стопанската 2022-2023г. който ще се проведе на 06.07.2022г. от 10:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-120 от 22.06.2022г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2021г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд  за Стопанската 2021-2022г. който ще се проведе на 25.06.2021г. от 11:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-150 от 10.06.2021г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2021г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

   Община Брусарци ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-34/29.01 2021 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади останали свободни, след разпределение между животновъди с пасищни селскостопански животни. Имотите се отдават за срок от една стопанска година – 2020-2021 г. Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, етаж 1, гише № 5. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 15.02.2021 г. до 16:00 часа в административен салон на община Брусарци, ет. 1, гише № 5. Търгът ще се проведе на 16.02.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, ет. 2. Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.

1. Заповед № РД-02-09-34/29.01.2021 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Списък на имоти с НТП - пасища. мери и ливади  предложени на търг за стопанската 2020 - 2021г. 
Неразделна част от Заповед № РД-02-09-34/29.01.2021 г. на Кмета на община Брусарци -
тук


3. Указания за участие  -
тук


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2020г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд  за Стопанската 2020-2021г. който ще се проведе на 28.08.2020г. от 10:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-162 от 11.08.2020г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2019г.
ОБЯВА
Правила за ползване на пасища, мери и ливади 2019г.


Правила за ползване пасища, мери и ливади - може да изтеглите тук

Регистри - може да изтеглите тук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2018г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд  за Стопанската 2018-2019г. който ще се проведе на 29.11.2018г. от 13:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-198 от 14.11.2018г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2018г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд  за Стопанската 2018-2019г. който ще се проведе на 06.07.2018г. от 10:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-110 от 13.06.2018г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.03.2018г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд - землище Василовци за Стопанската 2017-2018г. който ще се проведе на 30.03.2018г. от 11:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-49 от 14.03.2018г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ    -     Тръжна Документация

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2018г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд - землище Василовци за Стопанската 2017-2018г. който ще се проведе на 30.03.2018г. от 10:30 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-48 от 14.03.2018г. на Кмета на Община Брусарци  - тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ -   Тръжна Документация----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2018г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд - землище Василовци за Стопанската 2017-2018г. който ще се проведе на 06.02.2018г. от 10:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Гл. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Заповед № РД-02-09-26 от 29.01.2018г. на Кмета на Община Брусарци  -  тук


2.ТЪРГ ЗЕМЯ -   Тръжна Документация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2017г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

   Община Брусарци ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-201/16.06 2017 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади останали свободни, след разпределение между животновъди с пасищни селскостопански животни. Имотите се отдават за срок от една стопанска година – 2017-2018 г. Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, етаж 1, гише № 5. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 29.06.2016 г. до 16:00 часа в административен салон на община Брусарци, ет. 1, гише № 5. Търгът ще се проведе на 30.06.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, ет. 2. Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.

1. Заповед № РД-02-09-201/16.06 2017 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Списък на имоти с НТП - пасища. мери и ливади  предложени на търг за стопанската 2017 - 2018г. 
Неразделна част от Заповед № РД-02-09-201/16.06.2017 г. на Кмета на община Брусарци -
тук


3. Указания за участие  -
тук


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.06.2017г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

   Община Брусарци ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-197/13.06 2017 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади останали свободни, след разпределение между животновъди с пасищни селскостопански животни. Имотите се отдават за срок от една стопанска година – 2017-2018 г. Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, етаж 1, гише № 5. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 26.06.2016 г. до 16:00 часа в административен салон на община Брусарци, ет. 1, гише № 5. Търгът ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, ет. 2. Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.

1. Заповед № РД-02-09-197/13.06 2017 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Списък на имоти с НТП - пасища. мери и ливади  предложени на търг за стопанската 2017 - 2018г. 
Неразделна част от Заповед № РД-02-09-197/13.06.2017 г. на Кмета на община Брусарци -
тук


3. Указания за участие  -
тук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2017г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади 2017г.


Правила за ползване пасища, мери и ливади - може да изтеглите тук

Регистри - може да изтеглите тук


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.07.2016г.
ОБЯВА

Община Брусарци Ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-226/15.07.2016 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в следните поземлени имоти: имот № 544001, местността „Стублата” по КВС на с. Крива бара, с начин на трайно ползване „нива”, частна общинска собственост – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 544004, местността „Стублата” по КВС на с. Крива бара, с начин на трайно ползване „нива”, частна общинска собственост – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ ; имот № 542016, местността „Сини вир” по КВС на с. Крива бара, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, публична общинска собственост – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 604001, местността „През Лома” по КВС на с. Крива бара, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, публична общинска собственост – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци, етаж 1, гише № 5.

Оферти за участие в търга се подават в деловодството на община Брусарци на адрес: ул. „Георги Димитров” № 85, гр. Брусарци до 16:00 часа на 01.08.2016 г., а при повторен търг в срок до 16:00 часа на 08.08.2016 г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Брусарци, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” 85 със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица  от 10:00 часа на 02.08.2016 г., а при повторен търг от 10:00 часа на 09.08.2016 г.

 

Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.

1. Заповед № РД-02-09-226/15.07 2016 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Заповед № РД-02-09-233/03.08.2016 г. на кмета на община Брусарци за спечелилия търга - тук----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.07.2016г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 

Община Брусарци Ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-219/12.07.2016 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади останали свободни след разпределение между животновъди с пасищни селскостопански животни.

Имотите се отдават  за срок от една стопанска година – 2016-2017 г.

Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци, етаж 1, гише № 5.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 25.07.2016 г. до 16:00 часа в административен салон на община Брусарци, гише № 5.

Търгът ще се проведе на 26.07.2016 г. от 10:00 часа.

Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.1. Заповед № РД-02-09-219/12.07 2016 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Списък на имоти с НТП - пасища. мери и ливади  предложени на търг за стопанската 2016 - 2017г. 
Неразделна част от Заповед № РД-02-09-219/12.07.2016 г. на Кмета на община Брусарци -
тук


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2016г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

   Община Брусарци ви уведомява, че със Заповед № РД-02-09-206/27.06 2016 г. на кмета на община Брусарци е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади останали свободни, след разпределение между животновъди с пасищни селскостопански животни. Имотите се отдават за срок от една стопанска година – 2016-2017 г. Тръжната документация може да получите в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, етаж 1, гише № 5. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 08.07.2016 г. до 16:00 часа в административен салон на община Брусарци, ет. 1, гише № 5. Търгът ще се проведе на 11.07.2016 г. от 13:00 часа в заседателната зала в сградата на община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, ет. 2. Задължително е присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица.

1. Заповед № РД-02-09-206/27.06 2016 г. на кмета на община Брусарци - тук


2. Списък на имоти с НТП - пасища. мери и ливади  предложени на търг за стопанската 2016 - 2017г. 
Неразделна част от Заповед № РД-02-09-206/27.06.2016 г. на Кмета на община Брусарци -
тук

3. Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016-2017г. за землищата на територията на Община Брусарци предназначени за индивидуално ползване -
тук

4. Протокол от 11.07.2016г. - тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2016г.

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за Стопанската 2016-2017г. който ще се проведе на 08.07.2016г. от 13:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Ст. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Указания за провеждане на търг с трайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на 2016-2017г. - тук

 

2.Заповед № РД-02-09-203 от 23.06.2016г. на Кмета на Община Брусарци  -  тук

 

3.СПИСЪК-ИЗВАДКА за 1408.751 дка ОТ РЕГИСТЪР на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД на ОБЩИНА БРУСАРЦИ за стопанската 2016-2017г. предложен на търг за отдаване под наем от Община Брусарци /неразделна част от заповед № РД-02-09-203/ 23.06.2016г. на Кмета на Община Брусарци - тук


4.ТЪРГ ЗЕМЯ - Тръжна Документация


5.Протокол от 08.07.2016г. - тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем стопански години на земеделска земя - частна общинска собственост, находяща се в землището на гр. Брусарци
Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 02.03.2016 г. до 16:00часа на 16.03.2016 г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часа на 16.03.2016 г.в Информационния център на общината.
Търгът ще се проведена 17.03.2016 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци

 

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук

Заповед отностно спечелен търг на 17.03.2016г. тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила за ползване пасища, мери и ливади 2016г.

Правила за ползване пасища, мери и ливади - може да изтеглите тук

Регистри - може да изтеглите тук

 

 


01.07.2015г.

На 26.06.2015 се проведе търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за
стопанската 2015-2016


ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2015г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

Търг с трайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за Стопанската 2015-2016г. който ще се проведе на 26.06.2015г. от 13:00 в сградата на Община Брусарци.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Ст. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

1.Указания за провеждане на търг с трайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на 2015-2016г. - тук

 

2.Заповед № РД-02-09-153 от 10.06.2015г. на Кмета на Община Брусарци  -  тук

 

3.СПИСЪК-ИЗВАДКА за 2235506 дка ОТ РЕГИСТЪР на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД на ОБЩИНА БРУСАРЦИ за стопанската 2015-2016г. предложен на търг за отдаване под наем от Община Брусарци /неразделна част от заповед № РД-02-09-153/ 10.06.2015г. на Кмета на Община Брусарци - тук


4.ТЪРГ ЗЕМЯ - Тръжна Документация      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.10.2013г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в поземлен имот № 546066, с начин на трайно ползване "овощна градина" - частна общинска собственост, местността "Сини вир" по картата на възстановената собственост на с. Крива бара, Община Брусарци, обл. Монтана.

 

Оферти за участие в търга се подават в деловодството на Община Брусарци

на адрес: ул. "Георги Димитров" № 85, гр. Брусарци

до 16:00часа на 14.11.2013г., а при повторен търг в срок до 16:00 часа на 21.11.2013г.

 

Търгът ще се проведе в сградата на Община Брусарци, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85 със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица

от 10:00часа на 15.11.2013г., повторен търг от 10:00 часа на 22.11.2013г.

 

Тръжни документи се продават в информационния център на общината в срок от 31.10.2013г.до 16:00 часа на 14.11.2013г., а при повторен търг до 16:00часа на 21.11.2013г.

Кандидатите могат да направя оглед на обекта всеки работен ден от откриване на процедурата до 16:00 часа на 14.11.2013г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на Кметство с. Крива бара, а при повторен търг в срок до 16:00 часа на 21.11.2013г.Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.

 

За справки и информация - Ирена Огнянова Иванова на длъжност Ст. Експерт"Екология и Земеделие", Община Брусарци, тел.: 09783/22-11.

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от общата начална тръжна цена на дървесината или 229,50 /двеста двадесет и девет лева и петдесет стотинки/и е вносима на касата на община Брусарци или по банков път по сметка: IBAN:BG 16 STSA 9300 33 111 47 861, BIC: STSABGSF, Банка: ДСК ЕАД, клон Брусарци, Титуляр на сметката: Община Брусарци.

Депозитът трябва да е постъпил по сметката на Община Брусарци до 16:00 часа на14.11.2013г., а при повторен търг до 16:00 часа на 21.11.2013г.

 

За повече информация можете да се запознаете със Заповедта за търг като я изтеглите 

във формат PDF -  тук

във формат WORD - тук

и със ТРЪЖНИТЕ УСЛОВИЯ във формат WORD - тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед за определяне на спечелил търга

 

21.10.2013г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години на земеделска земя - частна общинска собственост, находяща се в землището на с.Василовци,Община Брусарци, обособена в пакет № 1.

Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 22.10.2013г.до16:00часа на 06.11.2013г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часана06.11.2013г.в Информационния център на общината.

Търгът ще се проведена 07.11.2013г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци от  - 10:00 часа.

 

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.07.2013г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделска земя - публична общинска собственост /пасище, мера/, находяща се в землищата на населените места на Община Брусарци

Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 30.07.2013г. до16:00часа на 12.08.2013г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часа на12.08.2013г.в Информационния център на общината.

Търгът ще се проведена 13.08.2013г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци по землища както следва:

Брусарци- 09:00 часа
Буковец -09:30часа
Василовци -10:00часа
Дондуково -10:30часа
Киселево -11:00часа
Княжева махала-11:30 часа
Крива бара -13:00часа
Одоровци -13:30часа
Смирненски -14:00часа
Дъбова махала - 14:30 часа

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук


--------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2013г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделска земя - частна общинска собственост, находяща се в землищата на населените места на Община Брусарци

Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 18.07.2013г. до16:00часа на 29.07.2013г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часа на29.07.2013г.в Информационния център на общината.

Търгът ще се проведена 30.07.2013г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци по землища както следва:

Брусарци- 10:00 часа

Смирненски -10:30часа
Буковец - 11:00 часа

Одоровци -11:30часа
Дъбова махала - 13:00 часа
Киселево - 13:30 часа
Княжева махала - 14:00 часа
Дондуково - 14:30 часа
Крива бара - 15:00 часа
Василовци - 15:30 часа

 

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук


----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.07.2013г.
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години за земеделска земя - публична общинска собственост /пасище, мера/, находяща се в землищата на населените места на Община Брусарци

Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 12.07.2013г. до16:00часа на 25.07.2013г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часа на25.07.2013г.в Информационния център на общината.

Търгът ще се проведена 26.07.2013г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци по землища както следва:

Брусарци- 09:00 часа
Буковец -09:30часа
Василовци -10:00часа
Дондуково -10:30часа
Киселево -11:00часа
Княжева махала-11:30 часа
Крива бара - 13:00часа
Одоровци -13:30часа
Смирненски -14:00часа

 

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук


----------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години за земеделска земя - публична общинска собственост /пасище,мера/, находяща се в землищата на населените места на Община Брусарци, както следва:

Тръжни документи се продават в Информационния център на общината в срок от 24.04.2013 г. до 16:00 часа на 07.05.2013 г.

Заявление за участие в търга и депозити се приемат до 16:00 часа на 07.05.2013 г. в Информационния център на общината.

 

Търгът ще се проведе на 08.05.2013 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци по землища както следва:

Брусарци - 09:00 часа
Буковец - 09:30 часа
Василовци - 10:00 часа
Дондуково - 10:30 часа
Киселево - 11:00 часа
Княжева махала - 11:30 часа
Крива бара - 12:00 часа
Одоровци - 12:30 часа
Смирненски - 13:00 часа

За повече информация  - изтеглете Заповедта от тук

--------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години за земеделска земя - публична общинска собственост /пасище, мера/, находяща се в землището на населените места за Община Брусарци, както следва:

Тръжни документи да се подават в Информационния център за общината в срок от 23.04.2013г. от 16:00 часадо30.04.2013 г.

Заявления за участие в търга и депозити да се приемат до 16:00 часа на 30.04.2013 г. в Информационния център на общината.

Търгът ще се проведе на07.05.2013г. в заседателната зала на Общинска администрация Брусарци по землища както следва:

Дъбова махала - 09:00 часа.
Смирненски - 09:15 часа.
Дондуково - 09:45 часа.
Крива бара - 10:30 часа.

 За повече информация - изтеглете Заповедта от тук

 

------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА- Процедура по провеждане на публичен търг

Община Брусарци, обл. Монтана,ул.”Георги Димитров” № 85,
на основание чл. 44, ал.2от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и чл. 7 от Наредбата за
 стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и Решение № 58, Протокол № 9 от 25.04.2012г. на Общински Съвет гр. Брусарци


ОТКРИВА Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на земеделска земя - частна общинска собственост, находяща се в землищата на населените места на Община Брусарци.

Търгът ще се проведена 01.06.2012г.

За повече информация - изтеглете Заповедта от тук

За избраните - Заповед от тук

 


Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)