ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Дата на публикуване: 20.03.2020 14:58

09.02.2022г.

Заповед РД-01-81/26.01.2022г. РЗИ - Монтана


17.05.2021г.

Заповед № РД-02-09-123/17.05.2021г. на кмета на Община Брусарци


Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб - Брусарци22.04.2021г.

Заповед № РД-02-09-111/22.04.2021г. на кмета на Община Брусарци


Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб - Брусарци16.04.2021г.

Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб - Брусарци


16.03.2021г.

Заповед № Р2-01-114/12.03.2021г. на Директора на РЗИ - Монтана

Заповед № РД-02-09-68/15.03.2021г. на кмета на Община Брусарци


Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб - Брусарци


27.11.2020г.

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването


29.10.2020г

Заповед РД-02-09-230/29.10.2020г. на кмета на Община Брусарци22.10.2020

Заповед РД-02-09-225/22.10.2020г. на кмета на Община Брусарци21.10.2020

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването


23.06.2020

Заповед РД-02-09-134/23.06.2020г. на кмета на Община Брусарци


21.05.2020

Заповед РД-02-09-106(1)/22.05.2020г. на кмета на Община Брусарци

Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци13.05.2020

Заповед РД-02-09-102/13.05.2020г. на кмета на Община Брусарци

Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци04.05.2020

Заповед РД-02-09-94/04.05.2020г. на кмета на Община Брусарци


Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци28.04.2020

Заповед РД-02-09-92/28.04.2020г. на Кмета на Община Брусарци


Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци15.04.2020

Заповед РД-02-09-89/15.04.2020г. на Кмета на Община Брусарци за отмяна на забраната за ползване на вендинг и кафе афтомати на територията на Община Брусарци

Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци11.04.2020

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 на Министъра на здравеопазването


09.04.2020

Заповед № РД-02-09-87 от 09.04.2020г. на Кмета на Община Брусарци за отмяна на вечерния час

Протокол от заседанието на общински кризисен щаб - Брусарци06.04.2020

Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи
30.03.2020

Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за измениение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г.
- ОТМЕНЕНА26.03.2020

Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за измениение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г.20.03.2020


Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 на Министъра на задравеопазването за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки19.03.2020

Заповед № РД-02-09-69 от 19.03.2020 на Кмета на Община Брусарци за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 на Министъра на задравеопазването за измениение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020

Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 на Министъра на здравеопазването 

Протокол от заседанието на Общински кризисен щаб - Брусарци
17.03.2020

Допълнение на част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде заповед № РД-01.130 от 17.03.2020 за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината
16.03.2020

Протокол от заседанието на Общински кризисен щаб - Брусарци
13.03.2020

Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на задравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед № РД-02-09-65 от 13.03.2020 на Кмета на Община Брусарци за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Брусарци

Протокол от заседанието на Общински кризисен щаб - Брусарци

Решение на Народното събрание на Р България за обявяване на извънредно положение
11.03.2020


Заповед № РД-02-09-64 от 11.03.2020 на кмета на Община Брусарци за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Брусарци

Протокол от заседанието на кризистния щаб - Брусарци

Заповед № РД-02-09-63-1 от 11.03.2020 на кмета на Община Брусарци за създаване на кризисен щаб - Брусарци

Заповед № РД-02-09-63 от 11.03.2020 на кмета на Община Брусарци за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Брусарци
09.03.2020

Заповед на областния управител на Област Монтана във връзка с коронавируса
Регионална здравна инспекция – Монтана


Министерство на здравеопазването - актуални новини

Всички граждани и юридически лица, които имат въпроси относно противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 у нас, въведени на територията на страната със заповед на здравния министър Кирил Ананиев, могат да задават своите въпроси на телефонната линия на Национална система 112.

 

Своите въпроси относно COVID-19 можете да зададете и на тел. 02/807 87 57 в Министерството на здравеопазването.

 

РЗИ-Монтана: Телефони за информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19:  тел. 0882 30 10 83 и 096 39 17 33

 

Община Брусарци: 09783/22-11, 09783/23-24- денонощен дежурен


Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
60% Complete (success)
Не ми допада :
34% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)