ОУ "П. Славейков"

Дата на публикуване: 12.12.2012 09:42


 Има едно село в северозападна България, разположено сред равни поля, оградено от изток с широколистни гори,разцъфтяло от пролет до късна есен с подредените си дворове и цветни лехи, което носи името Василовци.

Селото се намира на левия бряг на река Лом и на 16 километра южно от град Лом. Освен със своето трудолюбие местните хора се славели с пословична жажда за знания, което ги подтикнало да открият училище в селото още през далечната 1826 година.   Даскал Филип Генов – име достойно за преклонение и почит.  Възпитаник на чипровския економ Акади, той се учи на четмо и писмо с любов и всеотдайност. Връщайки се от Чипровския манастир във Василовци, даскал Филип Генов запалва искрата на народната свяст като открива първото килийно училище  в годината 1826. В малка избичка до старата църква "Свети Георги" даскал Филип Генов започва просветителската си дейност. Всичко, което е научил в Чипровския манастир, той предава на учениците си. Естествено обучението било религиозно. На панахидата се изписвала и заучавала азбуката,а наустницата се научавала наизуст.

Когато ученик научавал наустницата до деветата и част, той ставал вече калфа и помагал на свещеника в църквата. След наустницата следвал псалтира и научаването му давало право на учениците да помагат на даскала, като обучават по-слабите ученици. Когато през 1848 година в Ломско приключва килийния период на образование, така и във Василовци около тази година започва новият период на обучение – взаимният.

Василовчани са в тесни връзки и под влияние на ломските просветители Кръстьо Пишурка, Илия Щърбанов и Никола Първанов. Това обучение трае до 1864година, а даскал Филип Генов умира през 1862 година на връщане от Русия. След неговата смърт делото му продължава с голяма ревност един от неговите ученици Марко Качов, роден през 1837 година. Даскал Филип Генов оставя след себе си плеяда даскали, от които повечето са станали свещеници още преди неговата смърт –  поп Георги Димитров, поп Ангел Ценов, поп Димитър Иванов. Даскал Тодор Първанов е даскалувал с Филип Генов като негов ученик и колега до самата му смърт през 1862 година.

Жаждата за знания подтиква василовските първенци следед на литургия да се "сдодумат", си реч да се наговорят и да издигнат ново училище. Изградено цялото от дърво, това училище изгаря през 1887 година.В това училище преподавали даскал Стефан Николов и даскал Камен Павлов, който познавал само две аритметични действия – събиране и изваждане. Нова, по-масивна сграда се издига през 1893 година и в нея учителстват даскалите Стоян Стайковски и Димитър Вълнев, които поставят началото  и на театралната дейност в селото. Красноречив факт за това, че жителите на Василовци са били жадни за четмо и писмо е построяването на няколко сгради и развитието на училището от килийно през взаимно и първоначално до 1909 година, когато се открива първата прогимназия, в която идват да учат деца от Трайково, Орсоя, Крива бара, Добри дол, Сливата, Дреновец, Динково, Бело поле и други. Първият учител, който завежда единствения прогимназиален клас през учебната 1909/1910 година е бил Константин Хижев.

През 1926 година цялото село отбелязва 100 – годишнината на просветителската дейност  и се взема решение светилището на селото да се именува с името на бележития възрожденец Петко Рачов Славейков, което име сме запазили и до днес. Организатор на юбилея тогава е главният учител – Аврам Тодоров – високообразован за времето си българин, учил в Швейцария. На общо селско събрание през 1963 се взема решение за построяване на сегашното училище.

С двегодишен доброволен труд, сградата е построена и приютява в класните си стаи 600 деца от Василовци и Дондуково. В темелите на новата сграда са вградени любовта и уменията на майсторите – строители Цанко Божков, Стоян Пешин, Анто Лазаров. В строежа е вложена любовта на няколко випуска ученици, които са работили за изграждането на училището, но не успяват да учат в новото училище  – това са учениците родени 1948, 1949 и 1950 година.

 

Директор:                                                адрес: ул.  „Г. Димитров“ №1

  Иванка Цветанова Иванова                               с.Василовциe-mail: ouprs_vass@abv.bg                      


Тел:


сайт: ОУ "П. Славейков"Проект-BG051PO001-4.2.05-0001 "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"


Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)