Последни новини


24.06.2024

Уведомяваме Ви, че при благоприятни метеорологични условия от залез слънце – 21:30часа, ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ФОВАЛ  ЕК на 26.06.2024г. / СРЯДА / на територията на населените места на Община Брусарци, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени!


19.06.2024

Със заповед № 3РД–464/06.06.2024г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 35(тридесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  • за в.ф.22980 – София – 13(тринадесет) вакантни длъжности;
  • за в.ф.52210 – Банкя – 2(две) вакантни длъжности;
  • за в.ф.28860 – Горна Малина – 20(двадесет) вакантни длъжности.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

19.07.2024г.

13.06.2024
Държавен фонд "Земеделие" Табела - виж тук

13.06.2024
От Държавен фонд "Земеделие"

06.06.2024
Инвестиционно предложение Крива бара - виж тук

31.05.2024

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД–01–163/17.05.2024г., са обявени 106(сто и шест) вакантни длъжности за матроси(войници) във военни формирования от Военноморските сили, разположени във Варна и Бургас.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

03.07.2024г.

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци