Последни новини


07.06.2021
Уведомително писмо на 07.06.2021г. и 08.06.2021г. от 21:00  часа ще се проведе претиране за комари на територията на  община Брусарци

27.05.2021
Документация за инвестинионно предложение и ОВОСПисмо РИОСВ - МонтанаИсканеПриложение №2

21.05.2021

Със заповед № ОХ–350/23.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 - Информация длъжности

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

16.06.2021г.

20.05.2021
Община Брусарци организира конни състезания - 22 и 23 май 2021г. от 10 часа  с. Крива бара

11.05.2021
Противопожарни мерки 2021

10.05.2021
Уведомително писмо от Железопътна секция Враца за провеждане на растителнозащитни дейности

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци