Последни новини


20.08.2021

Със заповед № ОХ–632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 24(двадесет и четири) вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

 

Срок за подаване на документите до 07.10.2021г.


19.08.2021
Обучението на преброители и контрольори за преброяване 2021 ще се проведе на 25.08.2021г. Сряда в 09:30 ч. в залата на НЧ "Просвета-1891" гр. Брусарци

17.08.2021
за наложено административно наказание  "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" на непълнолетни лица- Исус Георгиев Станков- Камен Валентинов Стоянов- Надя Бориславова Катеринова

02.08.2021

13 август 2021 г.


09,00 ч.      Божествена Света литургия - Храм “Св. Параскева”

09,30 ч.      Дефилир с Духов оркестър „Солисти”, мажоретен състав и знаменна група при

     СУ ,,Христо Ботев,, - град Брусарци.

10,00 ч.    Откриване „Алея на занаятите и изкуствата” - представяне на традиционни

     местни занаяти и ястия на населението от района на общината

     Кулинарна изложба и дегустация.

- Водосвет за здраве и добруването на община Брусарци

- Демонстрация на мажоретен състав и знаменна група

- Музикален поздрав от ОДЗ ,,Синчец,, - Брусарци

- Концерт на Галя Георгиева – полуфиналист от „Гласът на България”

  Място: площада пред общината.

 

11,00 ч.      Тържествена сесия на Общински съвет – Брусарци

       Червения салон на НЧ ,,Просвета-1891,,

 

 

19,00 ч.      Фолклорна палитра -  концерт на фолклорни формации и самодейни колективи

                    от  община Георги Дамяново, община Медковец, община Видин и Брусарци. 

20,00 ч.      Концертна програма на ФС „Северняци” град Видин и духов оркестър „Солисти”

21,00 ч.      Празничен концерт на народната певица Цветелина Добрева – Цветелина.

 

 

14 август 2021 г.

     

19,00 ч.    Празнична програма със фолклорен танцов състав ,,Дунав”, ФС ,,Северняче,,

                  и ДФТС „Дунавче” град Лом.

21,00 ч.    ГОСТ - изпълнител КАЛИ и БМХ Бенд.

22,30 ч.    Заря и народно веселие


29.07.2021
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  2021 - 2028 г.  Съгласно чл.52,  ал.7 от Закона за управление на отпадъците, в срока по чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Брусарци, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на Проекта на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци 2021...

20.07.2021
Уважаеми съграждани,
Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за управление на отпадъците на община Брусарци 2021-2028 г. Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на общината.
Вашето участие в процеса по разработване на Програмата е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на на важен стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.
Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. и е достъпна до 27 юли 2021 г.
Анкетата можете да изтеглите от www.brusartsi.com или да получите разпечатано копие на входа на Общината.
Попълнените анкети можете да изпращате на електронна поща brusartsi_adm@abv.bg или да оставяте на входа на Общината.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци