Последни новини


10.04.2024
УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   НА   23.04.2024 г.
     ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕРВИТУТНАТА ЖП ИВИЦА С ПРЕПАРАТ „НАСА ТАФ” ПО ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ – БРУСАРЦИ – ДРЕНОВЕЦ. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ. ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ТЕРЕНИ СА В МЕСНОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ НА РАЗСТОЯНИЕ 6 м ОТ ГЛАВА РЕЛСА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.
ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ
ПЧЕЛАРИ  ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА
ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
 
ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   БРУСАРЦИ

10.04.2024

 

УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   НА   24.04.2024 г.
     ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕРВИТУТНАТА ЖП ИВИЦА С ПРЕПАРАТ „НАСА ТАФ” ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – ЛОМ. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ. ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ТЕРЕНИ СА В МЕСНОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ НА РАЗСТОЯНИЕ 6 м ОТ ГЛАВА РЕЛСА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.
ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ
ПЧЕЛАРИ  ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА
ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
 
ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   БРУСАРЦИ

05.04.2024

Със заповед № РД-101/28.03.2024г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2/две/ вакантни длъжности за войници във Военно-географска служба. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков, тел. 0882 55 20 16

 

 

Срок за подаване на документите до

08.05.2024г.

 


05.04.2024

Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 109 (сто и девет) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до 26.07.2024г.


05.04.2024

Със заповед № РД–143/19.03.2024г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101(сто и една) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа” № 18

Петко Петков, тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

09.05.2024г.


05.04.2024

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024г. на командира на  Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана 
(Командване КИПКО) са обявени 19/деветнадесет/
вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО.
Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  са завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

 

Срок за подаване на документите до

07.05.2024г.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци