Контакти

Дата на публикуване: 07.02.2011 14:57
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРУСАРЦИ
ул. "Георги Димитров" № 85
гр. Брусарци, ПК. 3680
e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Работно време на общинска администрация и кметствата:
от 08:00 часа до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.
 

 
РАО" 09783 / 22-11 вътрешен 114
e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org

"Местни данъци и такси" 09783 / 22-11 вътрешен 113
e-mail: brusartsi_mdt@abv.bg

"ФСД" 09783 / 22-11  вътрешен 121
e-mail: brusartsi_fsd@abv.bg

Централа/Технически сътрудник на Кмета
09783 / 22-11

09783 / 28-37

ЦАО - Център за административно обслужване
09783 / 23-11


Дежурни ОбСС
09783 / 23-24
Кметство        

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)