Контакти

Дата на публикуване: 01.06.2022 15:20
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРУСАРЦИ
ул. "Георги Димитров" № 85
гр. Брусарци, ПК. 3680
e-mail: obshtina@brusartsi.egov.bg

Работно време на общинска администрация и кметствата:
от 08:00 часа до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч. без ЦАО


 
РАО" 09783 / 22-11 вътрешен 114
e-mail: grao@brusartsi.egov.bg

"Местни данъци и такси" 09783 / 22-11 вътрешен 113
e-mail: mdt@brusartsi.egov.bg

"ФСД" 09783 / 22-11  вътрешен 121
e-mail: fsd@brusartsi.egov.bg

Централа/Технически сътрудник на Кмета
09783 / 22-11

09783 / 28-37

ЦАО - Център за административно обслужване
09783 / 23-11


Дежурни ОбСС
09783 / 23-24
e-mail: obss@brusartsi.egov.bg


        

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)