Новини
Съобщение
20.10.2020

Министерство на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в т. ч. кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г., които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Съгласно изискванията на §41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма;
  • лично, на гишето за административно обслужване е БДДР на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID-19.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление Образец РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление Образец РС1.

Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.

Съгласно Наказателния кодекс, изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите, е престъпление. При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Подробна информация и Образец РГ2 и Образец РС1 може да намерите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на адрес: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта