Кметство СмирненскиКмет: Димитър Цветанов Димитров

Адрес: с. Смирненски, ул. „Лелин“ № 3

тел: 09787/23-35

Сп. "ФСД, финанси и бюджет:
Фаня Петрова Кирилова

e-mail: www.Kmetstvosmirnenski@abv.bg

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта