Кметство ДондуковоКмет: Румен Йосифов Савов

Адрес: с.Дондуково, ул. „Хр. Ботев“ № 1

тел: 09785/23-53

Сп. "ГРАО" : Славинка Иванова Крумова

е-mail: www.Slavinka_63@abv.bg


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта