Новини
Съобщение
21.09.2020
Община Брусарци е изработила проект на План за интегрирано развитие на община Брусарци 2021-2027г. За същият има издадено от РИОСВ - Монтана Решение № МО17 - Е0/2020 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО, което Решение може да се види тук
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта