Новини
Съобщение
03.06.2020

Ромски образователен фонд със седалище Будапеща, Унгария обявява открит конкурс за стипендии на настоящи и бъдещи студенти от ромски произход за академичната 2020-2021 г. Ромски образователен фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска  или докторска програма в акредитирани български университети.

Потенциални бенефициенти на конкурса могат да бъдат – настоящи дванадесетокласници, завършили средно образование роми, както и настоящи студенти .

Срок за кандидатстване -  15 юни 2020 г.

 

Насоки за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница:

https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/           

 

 

 

В. Борисова – социален работник

Община Брусарци

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта