Новини
Обявление
03.06.2019

        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”

       с. ВАСИЛОВЦИ, общ. БРУСАРЦИ, обл. МОНТАНА

      e-mail:ouprs_vass@abv.bg, sait: www.ou-vasilovci.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 13б ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПЛОДОВЕ ИЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО ИМЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

1 .СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА до 7 –дневен срок от датата на обявлението.

  1. БРОЙ ДЕЦА В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 22
  2. УЧЕБНИ ГОДИНИ,ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДОСТАВКИТЕ

            2019/2020

            2020/2021

            2021/2022

  1. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ДОСТАВКИТЕ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ -   46

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ  - 50

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ПО ЧЛ 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;

- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО    ЧЛ 10  АЛ.4 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

- ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 9 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА                                             № 3 ОТ 1999 , В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН –ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

- ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ,КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ 10  ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ 13 АЛ 1 Т 2 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

- СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО БДС,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

  • ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО , ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.10 ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.13 АЛ1 Т 3 ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”
  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ НА ОПАКОВКИТЕ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ,КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ И КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10АЛ 1,3 И 5 ,ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта