Заседание юли 2019

Заседание юли - 30.07.2019г.

 


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 31.12.2018г.           

   - ДЗ

   

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА    01.01.2018г. –  31.12.2018г.

   - ДЗ

      

3. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2018г.

   - ДЗ

      

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА    01.01.2019г. –  30.06.2019г.

   - ДЗ

    

5. Отдаване под наем и откриване на процедура за отдаване под наем  на имоти общинска собственост

   - ДЗ

       

6. Приемане на „Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Брусарци”    

   - ДЗ

 

7. Приемане на общинска Програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2019 – 2020г.                               

   - ДЗ

       

8. Приемане Отчет за дейността на общински съвет Брусарци за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.

   - ДЗ

      

9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2019 г.- 30.06.2019 г.

   - ДЗ

   
10. Предложение включване на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци и ДГ "Синчец" гр. Брусарци в списъка на Средищните детски градини и училища за учебната 2019-2020г.
   
     - ДЗ


11. Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на на публичен ВиК актив - "Водоснабдяване с. Дондуково" на ВиК Оператора, с който Асоциацията по ВиК /АВиК/ на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана има сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане

     - ДЗ


12. Разпореждане с гранитни павета частна общинска собственост

    - ДЗ13. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта