Кметство Крива бараКмет:
Петър Борисов Спасов

Адрес: с. Крива бара, ул. „Д. Благоев“ № 1

тел: 09783/23-10

Сп. "ГРАО, ФСД, финанси и бюджет" : Катя Цветанова Живкова

e-mail: www.Kriva.bara@abv.bg


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта