Последни новини
03.06.2020
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение 1

         Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова, тел. 0876 91 90 01

 

 

Срок за подаване на документите до 10.07.2020г.


03.06.2020
Съобщение

Ромски образователен фонд със седалище Будапеща, Унгария обявява открит конкурс за стипендии на настоящи и бъдещи студенти от ромски произход за академичната 2020-2021 г. Ромски образователен фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска  или докторска програма в акредитирани български университети.

Потенциални бенефициенти на конкурса могат да бъдат – настоящи дванадесетокласници, завършили средно образование роми, както и настоящи студенти .

Срок за кандидатстване -  15 юни 2020 г.

 

Насоки за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница:

https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/           

 

 

 

В. Борисова – социален работник

Община Брусарци


27.05.2020
О Б Я В А
Със заповед № ОХ-337/30.04.2020 г на министъра на отбраната на Република България са обявявени 27 войнишки длъжности от състава на Съвместното командване на специалните операции (в.ф. 32990) гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Приложение 1Приложение 2 Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ...

13.05.2020
Съобщение

13.05.2020
О Б Я В А

05.05.2020
Обявление на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ
Община Брусарци, област Монтана, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че поради промяна в обхвата на проектната разработка е коригиран процедираният по чл.128 от ЗУТ Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за имотите в землището на с.Дъбова махала, общ.Брусарци, обл.Монтана, засегнати от трасето на  ж.п. линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец.Виж тукЗаинтересованите могат да се запознаят с проектите, които се намират в  стая №104, етаж 1, в сградата на Общинска администрация – Брусарци, ул.”Георги Димитров”№85На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта