Последни новини
03.07.2020
Съобщение
Провеждане на обществени обсъждания на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) - Монтана- График за провеждане на обществените обсъждания по общини - тук- Областен план за развитие на горските територии с приложения и карти - тук тук тук тук тук тук тук тук - Доклад за екологична оценка на ОПРГТ с приложенията и Нетехническото резюме към доклада за ЕО - тук

22.06.2020
Съобщение

16.06.2020
Съобщение

16.06.2020
Съобщение
Във връзка с постъпилата в ОЦ на РДПБЗН-Монтана  от НОЦ на ГДПБЗН-МВР прогноза за времето, че за 16.06.2020 г. е обявен жълт код за гръмотевични бури, локални и интензивни валежи от дъжд на територията на цялата страна.        При възникване на извънредни ситуации създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда ни информирайте незабавно в  Оперативния център към РДПБЗН – Монтана чрез:   тел. 096/396 464; тел. и факс 096/301 606 e-mail: mn@gmail.com, fire-oc-montana@mvr.bg   Приложение: Метеорологична прогноза за 17.06.2020 г. от НИМХ  - виж тук Метеорологична прогноза за 17.06.2020 г. от МЦ на ВВС - виж тук  

16.06.2020
Анкетна карта
свързана с разработването на План за интегрирано развитие на община Брусарци за периода 2021-2027г.
ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

03.06.2020
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение 1

         Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова, тел. 0876 91 90 01

 

 

Срок за подаване на документите до 10.07.2020г.


За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта