Последни новини
Прекъсване на елекрозахранването
15.03.2019

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите
15.03.2019

Прекъсване на елекрозахранването
12.03.2019

О Б Я В А
22.02.2019
Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185(сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на...

Правила и мерки за пожарна безопасност при пролетното почистване
21.02.2019

Съобщение
11.02.2019
Проект на Наредба за изменение на Н-бата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Брусарци

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя