Последни новини
Съобщение
08.11.2018
На 09.11.2018г. от 11:00 часа в Заседателната зала на етаж 2 в сградата на Общинска администрация Брусарци ще се проведе открита приемна за граждани на...

О Б Я В А
07.11.2018
Със заповед ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50(педесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,...

О Б Я В А
07.11.2018
Със заповед ОХ-866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) офицерска длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско...

Съобщение
07.11.2018
Отбелязване на Деня на Народните будители в с. Василовци

О Б Я В А
05.11.2018
Със заповед ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4(четири) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,...

Съобщение
05.11.2018
Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури, мерки и ИГРП...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя