Последни новини
Съобщение
30.01.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017г.на министъра на отбраната на Република България са обявени 50(петдесет) войнишки длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на...

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 246 (двеста четиридесет и шест) вакантни длъжности във военни формирования на...

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 300 (триста) длъжности от Сухопътни войски, Военноморски сили и Централно военно...

Съобщение
17.01.2018
Съобщение на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ... На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите страни, че в общинска администрация Брусарци е внесен за...

Покана
03.01.2018
Проект и покана за обсъждане на бюджет на Община Брусарци за 2017г. Публично обсъждане - виж тук и тук

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя