Последни новини
Съобщение
20.09.2017
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ДОГОВОР BG05FMOP001-3.002-0109-C01 "Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци – 2016” ОБЩИНА БРУСАРЦИ Е ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНА...

Съобщение
15.09.2017
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - тук

Съобщение
13.09.2017
Заповед на кмета на Община Брусарци относно забрана за продажба на всички видове животни и птици на пазарите в населените места - тук

О Б Я В А
22.08.2017
Със заповед № ОХ-772/14.08.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на...

Съобщение
21.08.2017
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - тук

О Б Я В А
14.08.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 15.08.2017г. ДО 23.08.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя