Последни новини
Прекъсване на елекрозахранването
17.12.2018

Правила и мерки за пожарна безопасност през зимния сезон
17.12.2018

Прекъсване на елекрозахранването
10.12.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електричеството виж тук

Съобщение
29.11.2018
Проект на наредба за изменение на Н-ба за определяне на местните данъци

Съобщение
08.11.2018
На 09.11.2018г. от 11:00 часа в Заседателната зала на етаж 2 в сградата на Общинска администрация Брусарци ще се проведе открита приемна за граждани на...

О Б Я В А
07.11.2018
Със заповед ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50(педесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя