Последни новини
О Б Я В А
20.07.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 20.07.2017г. ДО 28.07.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

О Б Я В А
18.07.2017
Със заповед № ОХ-641/05.07.2017г., на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане...

О Б Я В А
11.07.2017
Във връзка с решение на Видински епархийски съвет, кметство с. Княжева махала обявява сметка за набиране на дарения за изграждане на църква в с. Княжева...

Обявление по чл.128, ал.2 от ЗУТ
06.07.2017
Община Брусарци, област Монтана, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план...

О Б Я В А
05.07.2017
Със заповед № ОХ-556/08.06.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс за приемане за...

О Б Я В А
30.06.2017
Военно окръжие ІІ степен – Монтана набира кандидати за участие в курс по НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА за времето от 20.11.17г. до 15.12.17г. във военно формирование...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя