Последни новини
Покана
03.01.2018
Проект и покана за обсъждане на бюджет на Община Брусарци за 2017г. Публично обсъждане - виж тук и тук

Съобщение
15.12.2017
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

Правила и мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
04.12.2017

О Б Я В А
01.12.2017
Със заповед № ОХ-1167/09.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 14 (четиринадесет) вакантни длъжности за приемане на военна...

О Б Я В А
01.12.2017
Със заповед № ОХ-1174/13.11.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във в.ф....

О Б Я В А
27.11.2017
Със заповед № ОХ-1160/08.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя