Последни новини
О Б Я В А
23.02.2017
Със заповед № ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 войнишки длъжности за приемане на военна...

О Б Я В А
23.02.2017
Със заповед № ОХ-109/03.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 88 (осемдесет и осем) войнишки длъжности за приемане...

ОБЯВЛЕНИЕ
17.02.2017
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брусарци - тук

О Б Я В А
08.02.2017
Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна...

Уведомление
25.01.2017
Заповед за сключване на договори за наем на полски пътица на територията на Община Брусарци за стопанската 2016 - 2017 г. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА...

Уведомление
24.01.2017
Заповед за сключване на договори за наем на полски пътица на територията на Община Брусарци за стопанската 2016 - 2017 г. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя