Последни новини
Съобщение
15.01.2019
Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана - виж тук

Съобщение
14.01.2019
Обявава се конкурс за здравен медиатор - виж тук

Прекъсване на елекрозахранването
04.01.2019

ПОКАНА
28.12.2018
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Брусарци кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други...

Прекъсване на елекрозахранването
17.12.2018

Правила и мерки за пожарна безопасност през зимния сезон
17.12.2018

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя