Последни новини
11.11.2019
Съобщение
Уведомление до заинтересованите страни и общественостВиж тук и тук

08.11.2019
Съобщение

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11 ноември - 15 ноември  2019 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

 

Област Монтана

Община Брусарци  

На 12.11.2019 г. /12:45 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 14.11.2019 г....


06.11.2019
О Б Я В А

Със заповед ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 Приложения тук  тук  тук  тук

Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887...


05.11.2019
Съобщение

05.11.2019
Съобщение на основание чл.150, ал.3 и ал.8, чл.149, ал.1 и чл.128 ал.3 от ЗУТ

ДО собствениците на ПИ 982, кв.40 и УПИ IV-980, кв.40, с.Василовци

      На основание  чл.150, ал.3 и ал.8, чл.149, ал.1 и чл.128 ал.3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите лица, че на 24.10.2019 г. е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  и е издадено разрешение за строеж  за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и пристройки /навеси/ към нея в цех за производство на пелети” в УПИ V, квартал № 39 по плана с. Василовци, общ . Брусарци, обл.Монтана.
     Проекта се намира...

04.11.2019
Съобщение

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта