Последни новини
Съобщение
21.09.2016
Включване на Община Брусарци в "Европейския ден без загинали на пътя" 21.09.2016г.

Съобщение
20.09.2016
На 29.09.2016г. от 10:00ч. в Клуб на пенсионера град Брусарци ще се проведе информационна срещана Областния информационен център.

Уведомление за инвестиционно предложение
02.09.2016
Инвестиционно предложение от Община Брусарци за "Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара"

Уведомление за инвестиционно намерение
29.08.2016
Община Брусарци уведомява за инвестиционно намерение - рехабилитация на общински път -> Уведомление

Съобщение
24.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е в изпълнение на Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци“

Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията
23.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя