Последни новини
О Б Я В А
23.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 25.06.2017г. ДО 03.07.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

П О К А Н А
21.06.2017
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ОРГАНИЗИРА ТРАНСПОРТ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ТРАДИЦИОННИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "БАГАЧИНА ПЕЕ И ТАНЦУВА" НА 24.06.2017Г. /СЪБОТА/, ПО МАРШРУТ: БУКОВЕЦ - СМИРНЕНСКИ -...

УВЕДОМЛЕНИЕ
21.06.2017
ОБЩИНА БРУСАРЦИ Уведомява всички, които стопанисват заведения за хранене и развлечения, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26 март...

О Б Я В А
19.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 20.06.2017г. ДО 28.06.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

О Б Я В А
14.06.2017
Със заповед № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във...

О Б Я В А
09.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 11.06.2017г. ДО 19.06.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя