Последни новини
О Б Я В А
22.08.2017
Със заповед № ОХ-772/14.08.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на...

Съобщение
21.08.2017
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - тук

О Б Я В А
14.08.2017
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ ОТ 15.08.2017г. ДО 23.08.2017г. ОТ 08:00 ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА” ЕООД ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ...

Мерки за пожарна безопасност
11.08.2017

О Б Я В А
10.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 50 (петдесет) войнишки длъжности за приемане на военна...

Програма по случай празника на Община Брусарци 18 - 19 август
10.08.2017

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя