Последни новини
Съобщение
10.11.2017
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

О Б Я В А
08.11.2017
Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери изпълнявали военна служба от Стационарната комуникационна...

О Б Я В А
31.10.2017
Със заповед № ОХ-1111/25.10.2017г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба...

Съобщение
30.10.2017
На 27.10.2017 г. в община Брусарци се проведе заключителна конференция, организирана в рамките на проект „Център за иновативни комплексни социални услуги в община Брусарци”, схема...

О Б Я В А
24.10.2017
Със заповед № ОХ-1059/10.10.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 4 (четири) вакантни длъжности за приемане на военна...

Съобщение
19.10.2017
Проект на Наредба за изменеие и допълнение на Наредбата за определянето, администрирането на местните такси и цени на услуги на териоторията на община Брусарци -...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя