Последни новини
О Б Я В А
18.10.2017
Със заповед № ОХ-1061/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер за приемане...

Покана
18.10.2017

О Б Я В А
13.10.2017
Обявление за концесия на язовир "Киселево" - виж тук

О Б Я В А
13.10.2017
Обявление за концесия за язовир "Липена" - виж тук

О Б Я В А
12.10.2017
Със заповеди на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна...

О Б Я В А
25.09.2017
Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 188 войнишки длъжности за приемане на военна...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя