Последни новини
Заповеди за определяне на масиви за ползване в землищата на територията на община Брусарци
18.10.2016
Заповед № 285/10.10.2016г. за определяне на масиви за ползване в землището на гр.Брусарци, община Брусарци, както и Приложение 1 – регистър, който е неразделна част...

О Б Я В А
13.10.2016
Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс...

Съобщение
07.10.2016
Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - Общ устройствен план на община БрусарциСъобщениеПриложение 1- Екологична оценкаПриложение 2- Нетехническо резюмеПриложение 3Приложение 4-...

ОБЯВА
30.09.2016
Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс...

Съобщение
21.09.2016
Включване на Община Брусарци в "Европейския ден без загинали на пътя" 21.09.2016г.

Съобщение
20.09.2016
На 29.09.2016г. от 10:00ч. в Клуб на пенсионера град Брусарци ще се проведе информационна срещана Областния информационен център.

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя