Последни новини
Съобщение
11.02.2019
Проект на Наредба за изменение на Н-бата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Брусарци

Прекъсване на елекрозахранването
07.02.2019

Прекъсване на елекрозахранването
28.01.2019

Съобщение
15.01.2019
Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана - виж тук

Съобщение
14.01.2019
Обявава се конкурс за здравен медиатор - виж тук

Прекъсване на елекрозахранването
04.01.2019

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя