Последни новини
Съобщение
18.06.2018
На територията на Област Монтана за 18.06.2018г. има издадено предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури. Приложение

Съобщение
14.06.2018
На територията на Област Монтана за 14.06.2018г. има издадено предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури. Приложение

О Б Я В А
05.06.2018
На 30.06.2018г. от 09:00 часа ще се проведе традиционния фолклорен събор "Багачина пее и танцува" Заявка за участие можете да изтеглите от тук

Съобщение
04.06.2018
Заповед на кмета на Община Брусарци във връзка с самосрутваща се сграда с. Смирненски

О Б Я В А
31.05.2018
Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното...

Съобщение
31.05.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя