Последни новини
Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията
23.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
18.08.2016
1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ - тук2. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - тук3. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОБЩИНА - тук

Прессъобщение
12.08.2016
Прессъобщение по случай празника на община Брусарци 19-20 август 2016 г. С наближаващия християнски празник Успение Богородично идва и нашия ден – деня на Община...

Уведомление
12.08.2016
Копие от информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение на ДП НКЖИ за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за всяка...

ОБЯВА
09.08.2016
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост от "Индустриални минерали БГ" ЕООД във връзка с инвестиционно предложение Цех за производство на сухи...

ОБЯВА
09.08.2016
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост от Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с инвестиционно предложение за рехабилитация на път III-112

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя