Последни новини
Съобщение
08.05.2018
НА 10 МАЙ 2018 ГОДИНА ОТ 9.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БРУСАРЦИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИЕМЕН ДЕН С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КАТ, КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ...

О Б Я В А
26.04.2018
Заповед на кмета на Община Брусарци във връзка с писмо от ДП "НКЖИ" за нерегламентирано пресичане на жп линията, извън обозначените за тази цел места.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2018
Инвестиционно предложение: Строителство на предприятие за преработка на мляко находящо се в с. Смирненски - виж тук

О Б Я В А
17.04.2018
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ЧЕ ОТ 20.04.2018 ДО 30.04.2018г. ОТ 20:00 ДО 06:00 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА РАПИЦА - ВИЖ...

Съобщение
17.04.2018
На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Брусарци осигурява обществен достъп до изготвения...

О Б Я В А
10.04.2018
Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща за представяне на актуални процедури и мерки от програмите, съфинансирани...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя