Заседание септември 2018

Заседание септември - 21.09.2018г.


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 30.06.2018г.

    - ДЗ
  

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА    01.01.2018г. –  30.06.2018г.

    - ДЗ
   

3. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ             

    - ДЗ

4. Приемане План за действие за общинските концесии в Община Брусарци      

    - ДЗ

5. Определяне на представител на община Брусарци за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

    - ДЗ6. ПИТАНИЯ

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта