Заседание юли 2018


Заседание юли - 31.07.2018г.1. Даване на съгласие за промяна на регулацията  на кв.44, с.Василовци, поради отпаднала нужда от улица-тупик с ОК № 110а – 110б и  обявяването и за частна общинска собственост;

   - ДЗ   

2. Даване на съгласие за промяна на уличната регулация   поради отпаднала нужда от уширението, между ОК 99-109-145 , УПИ Х-978 за „Кооп.жилищно строителство” и УПИ ІХ -977 , кв.32, с.Василовци и обявяването му за частна общинска собственост;

   - ДЗ  

3. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.

   - ДЗ    

4. Удостояване със званието “Почетен гражданин” на Община Брусарци на проф. д-р Иван Гаврилов

   - ДЗ    

5. Предложение от Общински съвет Брусарци до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на децата Владимир Красимиров Балабанов, Пепи Красимиров Балабанов, Александра Красимирова Балабанова и Юли Красимиров Балабанов

   - ДЗ    

6. Приемане Отчет за дейността на общински съвет Брусарци за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.          
   
   - ДЗ

7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2018 г.- 30.06.2018 г.

   - ДЗ    


 8. ПИТАНИЯ

 

Забележка: Поради големия обем на съдържанието проекта на Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год. е на разположение при техническия сътръдник на ОбС Брусарци и на интернет страницата на Община Брусарци


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта