Заседание юни 2016

Заседание юни  - 29.06.2016г.


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016Г. ДО 30.06.2016Г.

   - ДЗ
   

2. Изграждане на параклис в с. Василовци, община Брусарци

   - ДЗ
        

3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в  община Брусарци 2017 г.

   - ДЗ
  

4. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. на Община Брусарци

   - ДЗ
   - Приложение         

 

5. Кандидатстване на Община Брусарци с проект "Модернизация и обновяване на кухненското оборудване в домашен социален патронаж в Община Брусарци " за финансиране по фонд "Социална закрила" към МТСП

   - ДЗ
            

6. Приемане на "Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2016-2017 година"

   - ДЗ
   - Приложение        

 

7. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г    

   - ДЗ
   - Приложение          

 

8. ПИТАНИЯ

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта