№ 11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

№ 11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Характеристика на услугата:
Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра за населението и/или в регистрите на актовете по гражданско състояние.
Заявлението се приема
Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят от ЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.
Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса".
С
лужителя по гражданско състояние извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние, съхранявани в общинския архив по гражданско състояние.
След изготвяне удостоверението се получава от заявителя.


Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3.
Копия от документи по гражданско състояние, в които имената се различават от вписаните в документа за самоличност;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя