№ 09. Издаване на удостоверение за семейно положение

№ 09. Издаване на удостоверение за семейно положение

Характеристика на услугата:
Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят от ЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на услугата на гише "Каса".
При извършване на услугата, приетите документи се насочват към служителя "ГРАО", който извършва проверка в локална база данни и в Регистъра за граждански брак
и изготвя исканото удостоверение.
При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.

Удостоверението за семейно положение се получава от заявителя в ЦУИГ.


Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 13 и чл. 14.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя