Последни новини
Съобщение
06.07.2018
Отговор от директора на РИОСВ - Монтана във връзка с предоставена обобщена справка включваща анализ по смисала на чл. 29. ал1. от наредбата за условията...

Съобщение
02.07.2018
Обобщена справка включваща анализ по смисала на чл. 29. ал1. от наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми...

Съобщение
28.06.2018
Актуална информация за метеорологична и хидрологична прогноза за 26.06 - 30.06.2018г. виж тук

Съобщение относно защитата на личните данни
27.06.2018
ОБЩИНА БРУСАРЦИ, като публичен административен орган е Администратор на лични данни с ЕИК 000320580, съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни. От 25...

Съобщение
22.06.2018
На територията на Област Монтана за 22.06.2018г. има издадено предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури. Приложение

Съобщение
22.06.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя