Избори за членове на Европейски парламент 2019

Покана за провеждане на консултации за състава на СИК в Община Брусарци

Виж тук


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Виж тук

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Виж тукС   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Уважаеми избиратели,

    

   Във връзка с произвеждането на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 година Ви уведомяваме следното:

 

  1. Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 11.05.2019 година. (Приложение №14/ЕП)
  2. Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 година или в срок до 20.05.2019 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. (Приложение №16/ЕП)
  3. Съгласно чл.43, ал. 1, изр.1 и ал.2-4 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.05.2019 година (Приложение №9/ЕП)
  4. Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. (Приложение № 13/ЕП)
  5. Съгласно чл.359 ал.1 от Изборния кодекс лице, което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.350, ал.2 от Изборния кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване до кмета на общината, кметството или кметския наместник за вписване в избирателен списък – част II в срок до 15.04.2019 година (Приложение №11-ЕП)Заповед за обявяване местата на избирателните списъци  - виж тукЗаповед за образуване на избирателни секции - виж тук
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя