Избори за членове на Европейски парламент 2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Виж тук


Заповед за образуване на подвижни секции

Виж тук


Заповед за изменение и допълнение на заповедта за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Виж тукРазяснителна кампания - видеоклиповеЗаповед за определените изборателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването

Виж тук


Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Виж тук


Покана за провеждане на консултации за състава на СИК в Община Брусарци

Виж тук


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Виж тук

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Виж тукС   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Уважаеми избиратели,

    

   Във връзка с произвеждането на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 година Ви уведомяваме следното:

 

  1. Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 11.05.2019 година. (Приложение №14/ЕП)
  2. Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 година или в срок до 20.05.2019 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. (Приложение №16/ЕП)
  3. Съгласно чл.43, ал. 1, изр.1 и ал.2-4 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.05.2019 година (Приложение №9/ЕП)
  4. Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. (Приложение № 13/ЕП)
  5. Съгласно чл.359 ал.1 от Изборния кодекс лице, което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.350, ал.2 от Изборния кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване до кмета на общината, кметството или кметския наместник за вписване в избирателен списък – част II в срок до 15.04.2019 година (Приложение №11-ЕП)Заповед за обявяване местата на избирателните списъци  - виж тукЗаповед за образуване на избирателни секции - виж тук
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта