Новини

Съобщение
30.01.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017г.на министъра на отбраната на Република България са обявени 50(петдесет) войнишки длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/ Камелия Бауренска, тел. 096/300 475   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ...

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 246 (двеста четиридесет и шест) вакантни длъжности във военни формирования на Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши или средни училища в страната и в чужбина.   Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:     ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ   Четвъртък от 08,30 ч. до 15,00 ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16     ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до магазин БИЛЛА), ет. 2, ст....

О Б Я В А
25.01.2018
Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 300 (триста) длъжности от Сухопътни войски, Военноморски сили и Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, от български граждани освободени от военна служба.            Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/ Камелия Бауренска, тел. 096 30 04...

Съобщение
17.01.2018
Съобщение на основание  чл.128 ал.3 от ЗУТ ... На основание  чл.128 ал.3 от ЗУТ,   съобщаваме на заинтересованите страни, че в общинска администрация Брусарци  е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план- план за застрояване в обхват: поземлени имоти № 138002, 138003, 138004, 138005, 000248, 000250 и част от имот № 138001, местността „Белия песък” от  землището на с.Смирненски, общ. Брусарци с отреждане за „Кариера за добив на кварцови пясъци”. Имотите са част от концесионна площ, определена в договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни  изкопаеми – кварцови пясъци.   Заинтересованите могат да разгледат и да...

Покана
03.01.2018
Проект и покана за обсъждане на бюджет на Община Брусарци за 2017г. Публично обсъждане - виж тук   и тук

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя