Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2018
Инвестиционно предложение: Строителство на предприятие за преработка на мляко находящо се в с. Смирненски - виж тук

Съобщение
17.04.2018
На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Брусарци осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Брусарци  до 2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране. Прикачен файл - виж тук Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни след датата на публикуване  на имейл -  brusartsi_adm@abv.bg . или в деловодството на община Брусарци.   Лице за контакти: Ирена Иванова  тел 0878503252    

О Б Я В А
17.04.2018
УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ЧЕ ОТ 20.04.2018 ДО 30.04.2018г. ОТ 20:00 ДО 06:00 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА РАПИЦА - ВИЖ ТУК

О Б Я В А
10.04.2018
Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща за представяне на актуални процедури и мерки от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Срещата ще се проведе на 11.04.2018 г. във времето от 10.00 до 12.00 ч. в Клуб на пенсионера, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров“ №106.   За допълнителни въпроси: тел. 096/ 587 449.

ОБЯВЛЕНИЕ
04.04.2018
Инвестиционно предложение от ДП "НКЖИ"  - "Ремонт на устой № 1 и връхна конструкция на мост на км 6+612 в междугарието Брусарци - Лом по 72-ра жп линия" - виж тук

О Б Я В А
26.03.2018
Със заповед № ОХ-211/12.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 46(четиридесет и шест) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система, както следва:   1.1. за в. ф. 26340-София, 4(четири) вакантни длъжности; 1.2. за в. ф. 46390-София, 6(шест) вакантни длъжности; 1.3. за в. ф. 34610-София, 15(петнадесет) вакантни длъжности; 1.4. за в. ф. 42650-Копривщица, 5(пет) вакантни длъжности; 1.5. за в. ф. 38410-София, 3(три) вакантни длъжности; 1.6. за в. ф. 42170-Сливен, 3(три) вакантни длъжности; 1.7. за в. ф. 36450-София, 6(шест) вакантни длъжности; 1.8. за в. ф. 26050-София, 4(четири) вакантни длъжности.   Вакантните длъжности ще се...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя