Новини

Прекъсване на елекрозахранването
20.08.2018

Съобщение
09.08.2018
Програма за угравление на отпадъците на територията на Община Брусарци до 2020г.  виж тук

Съобщение
08.08.2018
За изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на чл.210 от ЗУТ, за нанесени щети на земеделски посеви при изпълнение на СМР на обект „Ремонт на мълниезащитно въже чрез подмяна с OPGW на ВЛ 110кV „Златия-Огоста“ Протокол - виж тук

Празнична програма 17-18.08.2018
08.08.2018

Съобщение
07.08.2018
На основание чл. 194 от АПК публикуваме Решение № 401/17.07.2018г. на АС  Монтана за измениение в Правилника на ОбС Брусарци

Съобщение
06.08.2018
Съобщение по чл. 62а ал. 1 от Закона за водите -  виж тук

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя