Новини

О Б Я В А
23.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   ОТ    25.06.2017г.    ДО   03.07.2017г. ОТ 08:00  ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА”  ЕООД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ   ТРЕТИРАНЕ   НА   СОЯ СРЕЩУ   ПЛЕВЕЛИ   В   ЗЕМЛИЩЕТО   НА   ГРАД БРУСАРЦИ   В МЕСТНОСТИТЕ:  „ГОРЕН ВРЪХ", "ДОЛЕН ВРЪХ", "ГЛ. ПОЛЕ”  С   ПРЕПАРАТ   „БАЗАГРАН”. ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

П О К А Н А
21.06.2017
ОБЩИНА БРУСАРЦИ ОРГАНИЗИРА ТРАНСПОРТ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ТРАДИЦИОННИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "БАГАЧИНА ПЕЕ И ТАНЦУВА" НА 24.06.2017Г. /СЪБОТА/, ПО МАРШРУТ: БУКОВЕЦ - СМИРНЕНСКИ - БРУСАРЦИ - КРИВА БАРА - ДОНДУКОВО - ВАСИЛОВЦИ С ЧАС НА ТРЪГВАНЕ 8:00 ЧАСА ОТ С. БУКОВЕЦ КИСЕЛЕВО - ДЪБОВА МАХАЛА - КНЯЖЕВА МАХАЛА С ЧАС НА ТРЪГВАНЕ 8:00 ЧАСА ОТ С. КИСЕЛЕВО.   КАНИМ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ, ДА ПРИСЪСТВАТ И ЗАЕДНО ДА ПРЕВЪРНЕМ  И ТОЗИ ДЕН В ПРАЗНИК.     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

УВЕДОМЛЕНИЕ
21.06.2017
ОБЩИНА БРУСАРЦИ   Уведомява всички, които стопанисват заведения за хранене и развлечения, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26 март 2013 г., посл. Изм. ДВ бр.40 от 13 май 2-14 г.) срока за издадените удостоверения за определена категория на туристически обект е 5 ( пет ) години.   В изпълнение на §5, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби, е необходимо да се подаде заявление за подновяване на категорията на категоризираните туристически обекти както следва :   за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.; за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г....

О Б Я В А
19.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   ОТ    20.06.2017г.    ДО   28.06.2017г. ОТ 08:00  ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА”  ЕООД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ   ТРЕТИРАНЕ   НА   СОЯ СРЕЩУ   ПЛЕВЕЛИ   В   ЗЕМЛИЩЕТО   НА   С. ДЪБОВА МАХАЛА   В МЕСТНОСТИТЕ:  „КРИВОБАРСКО БЪРДО, ЛУКОВИШКИ ПЪТ”,  „АРНАУТСКИ ВРЪХ, ЦЕРАКА” и „УНГАРСКОТО, ЛЪКАТА”  С   ПРЕПАРАТ   „БАЗАГРАН”. ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

О Б Я В А
14.06.2017
Със заповед № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно окръжие II степен - Видин за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, след провеждане на конкурс в Централно военно окръжие.   Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН...

О Б Я В А
09.06.2017
УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   ОТ    11.06.2017г.    ДО   19.06.2017г. ОТ 08:00  ДО 22:00 ЧАСА ФИРМА ЕТ „ДЕСИ-СВЕТЛА СИМЕОНОВА”  ЕООД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ   ТРЕТИРАНЕ   НА   СОЯ СРЕЩУ   ПЛЕВЕЛИ   В   ЗЕМЛИЩЕТО   НА   ГР. БРУСАРЦИ   В МЕСТНОСТИТЕ:  „ГОРЕН ВРЪХ”,  „ДОЛЕН ВРЪХ и „ГЛ. ПОЛЕ”  С   ПРЕПАРАТ   „БАЗАГРАН”. ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя