Новини
Съобщение
03.07.2020
Провеждане на обществени обсъждания на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) - Монтана

- График за провеждане на обществените обсъждания по общини - тук

- Областен план за развитие на горските територии с приложения и карти - тук тук тук тук тук тук тук тук

- Доклад за екологична оценка на ОПРГТ с приложенията и Нетехническото резюме към доклада за ЕО - тук
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта