Новини
Обявление
10.02.2020
Проект на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци 2020 - 2029г.  - виж тук
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта