Новини
Обявление
01.11.2019

Съгласно чл.194 от АПК, уведомяваме всички заинтересовани лица за Решение № 501 от 14.10.2019г. на Административен съд –Монтана, постановено по адм. дело № 386/2019г., с което се ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 18, т.4 и чл. 55 от Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци (приета с Решение № 47 от 28.03.2012 год., изменена с Решение № 195 / 29.07.2013 год., изменена с Решение № 408 / 25.09.2015 год., изменена с Решение № 110 / 30.01.2017 год., изменена с Решение № 264 / 29.11.2018 год. на Общински съвет Брусарци, изменена с Решение 300/19.06.2019г. на Административен съд-Монтана).

Решение № 501 от 14.10.2019г. на Административен съд – Монтана - виж тук

Актуалната НАРЕДБА - виж тук

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта